Stečajni upravitelj nadaljuje, da je povečan obseg varovanja odredila inšpekcija notranjega ministrstva, plačilo varovanja pa bo država terjala nazaj iz stečajne mase po unovčenju premoženja.

Dražba morda še letos

»Glede na zagotovljeno varovanje bomo v sklopu stečajnega postopka zdaj nadaljevali unovčevanje oziroma prodajo premoženja stečajnega dolžnika,« pravi Erman. Višje sodišče je namreč pred časom razveljavilo vse že začete postopke prenosa premoženja KIK na državo, zato bodo nadaljevali prodajo premoženja propadlega podjetja. »Če bodo postopki potekali hitro, bi lahko prvi krog prodaje premoženja, verjetno bo to dražba, končali do konca letošnjega leta,« napoveduje Erman in nadaljuje, da se vsi prekrškovni postopki, ki so jih sprožili, nadaljujejo. Po neuradnih podatkih naj bi policija že raziskala večino primerov dosedanjih tatvin v družbi in podala tudi ustrezne kazenske ovadbe. Policija naj bi ugotovila, da za kraje ni bilo krivo le slabo varovanje, saj so bili vanje vpleteni zaposleni.

Pospešeno pripravljajo načrt sanacije

Vinko Stojnšek, predstavnik za odnose z javnostjo iz ljubljanske policijske uprave, je potrdil, da so bili maja obveščeni o tatvini predmetov in barvnih kovin. Ker so na ukradenih aluminijastih posodah ostali sledovi eksploziva, so takrat javnost obvestili, da bi bilo rezanje in stiskanje teh predmetov izjemno nevarno. V obdobju med letoma 2009 in 2013 naj bi bilo v več dogodkih odtujenih tudi okoli 30 kilogramov smodnika.

V vladi so v sporočilu za javnost potrdili, da ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z drugimi ministrstvi, občino in stečajnim upraviteljem pospešeno pripravlja operativni načrt sanacije celotnega območja nekdanje tovarne.

Ukrepanje je razveselilo tudi lokalno skupnost, kjer pojasnjujejo, da se bodo s tem vsi, občanke in občani, počutili varnejše. »Dolgoročno pa si želimo, da bi prostor nekdanje tovarne služil neindustrijskim dejavnostim,« so pristavili na občini.