Zapletlo bi se lahko z bolniško

Diplomirana pravnica Okornova nam je v prvem odgovoru po elektronski pošti navedla, da je na svojem delovnem mestu prisotna v času uradnih ur mestne občine v Kranju. To pa pomeni, da recimo v ponedeljek začne delo natanko ob eni uri zjutraj in ga konča ob osmi uri zjutraj po lokalnem času. V Mehiki je torej prosta ves dan in mora na delo šele eno uro po polnoči. Ko smo jo prosili za komentar njenega delovnega ritma, nas je napotila na Mestno občino Kranj, kjer naj bi nam »odgovorili skladno z zakonom o medijih in zakonom o dostopu do informacij javnega značaja«. Njena neposredno nadrejena Tatjana Hudobivnik pa nam je zatrdila, da so stiki z uradnico stalni, neposredni in v okviru sklenjene pogodbe. Okornovi za čas uradovanja iz Mehike seveda pripada polna plača, vključno z dodatkom za malico. Malce bi se zapletlo z bolniško, ker bi verjetno težko obiskala svojega zdravnika in bi pač delodajalcu morala zadoščati mehiška diagnoza, a – kot so nam odgovorili na občini Kranj – to področje pri delu na daljavo ni posebej zakonsko urejeno, uradnica pa v tem času še ni bila na bolniški.

»Nekaj se je zagotovo spremenilo in vplivalo na delo uprave: Živa Okorn je bila tudi tajnica najmanj ene od komisij mestnega sveta, zaradi tega obvezno prisotna na sejah pred sejami sveta. Od avgusta je ni več,« pa nam je bilo sporočeno iz vrst kranjske mestne politike, kjer je omenjeno delo na daljavo očitno vzbudilo pozornost. Ko smo Hudobivnikovo, vodjo pravne službe, in Mitjo Heraka, direktorja mestne uprave, vprašali o razlogih, ki so prevladali, da je Živa Okorn lahko dobila tako pogodbo za več kot tri mesece, sta nam odgovorila le, da je v Mehiko odpotovala iz zasebnih razlogov. Mestna občina Kranj pa ji je v času zasebnega potovanja omogočila sklenitev pogodbe o delu na daljavo, ki je tudi edina taka v času od nastopa mandata Mohorja Bogataja kot župana in Mitje Heraka kot direktorja.

Mehika ni ovira

Zanimivo pa je, da je po tej pogodbi dolžna biti na razpolago delodajalcu le na elektronskem naslovu. So nam pa zatrdili, da je s svojim dosedanjim delom dokazala, da bo tudi iz Mehike svoje delo opravljala odgovorno, saj »tako delo ne ovira njenega delovnega procesa in ne obremenjuje sodelavcev«, kot so nam odgovorili z Mestne občine Kranj. Jasno pa je, da Živa Okorn vsaj na sejah organov mestnega sveta ni prisotna in jo pač nekdo nadomešča…

V Sloveniji se delo na daljavo zagotovo uveljavlja v gospodarstvu. Kljub trudu pa nismo zasledili primera, da bi tako delo opravljal občinski uradnik z druge celine. Še manj je običajno, da je lahko razlog za tako dovoljenje delodajalca, ki je vezan na denar davkoplačevalcev, povsem zaseben razlog in ne morda kako poklicno izpopolnjevanje.