Na seji sveta regije Posavje so poleg omenjenega opozorili še na negativne posledice spremembe zakona o financiranju občin, kjer bodo občine z večjo površino in manjšo gostoto poseljenosti, med katere štejejo zlasti občine Brežice, Krško in Sevnica, dosti na slabšem kot doslej. Namesto napovedanih prihrankov bodo takšni ukrepi po prepričanju posavskih županov prinesli zgolj dodatno siromašenje podeželja in drugih od centra odmaknjenih krajev.

V skupni izjavi so se izrekli tudi proti ukinjanju manjših občin ter proti selitvi upravnih enot v večje regijske centre, kar naj bi vodilo k zmanjšanju njihovega števila na vsega osem, posledica česar bi bila najverjetneje ustanovitev osmih pokrajin, med katerimi za Posavje ne bi bilo prostora. es