Svet krščanskih Cerkva v Sloveniji, ki ga sestavljajo Katoliška cerkev, Evangeličanska cerkev, Srbska pravoslavna cerkev in Evangeljsko-binkoštna cerkev, ter Islamska skupnost v Sloveniji so ob napovedanih spremembah zakonodaje sestavili skupno izjavo, ki so jo danes na novinarski konferenci tudi podpisali. Naslovili jo bodo na vlado in predsednika republike.

Vlado pozivajo k dialogu

Podpisniki so danes poudarili predvsem, da vlada pri pripravi zakonodajnih sprememb z njimi ni vodila dialoga, in jo pozvali, naj ga nemudoma začne. Prav tako so vsi izpostavili, da obdavčitve prostorov za opravljanje verske dejavnosti ne poznajo nikjer v Evropi. Kot je dodal novomeški škof in apostolski administrator ljubljanske nadškofije Andrej Glavan, je drugod tako, da država prispeva za verske skupnosti in vzdrževanje sakralnih objektov.

Predlog novele zakona o davku na nepremičnine bo za delovanje verskih skupnosti pomenila veliko finančno breme, ki ga ne bodo zmogle poravnati, so prepričani podpisniki izjave. Takšna davčna politika bi lahko vodila v ukinjanje bogoslužne, vzgojne in izobraževalne ter dobrodelne dejavnosti v njihovih verskih skupnostih ter odprodajo stavb.

Dvojna obdavčitev vernikov

Take spremembe zakona je zato po njihovem mnenju mogoče razumeti kot neposredno omejitev oziroma nezmožnost uresničevanja človekove pravice do svobode vesti in veroizpovedi, pravice do zbiranja in združevanja, pravice do socialne varnosti in zdravstvenega varstva za verske delavce ter programov socialne države.

Opozorili so tudi, da bi se s tako spremembo dvojno obdavčilo vernike - kot državljane in kot pripadnike verskih skupnosti. Celotno breme plačevanja davka bo namreč padlo na vernike. Glavan je zato v primeru, da bodo sakralni objekti obdavčeni, že napovedal zahtevo za ustavno presojo novele. »In prepričan sem, da bo zakon padel,« je dejal. Ker davčna stopnja še ni znana, tudi točnih ocen, koliko bi davek letno obremenil Cerkev, še ni. Prve ocene, »bolj na pamet«, pa se vrtijo okoli nekaj 100.000 evrov na leto, je pojasnil Glavan in dodal, da bi nas sprejem novele »vrgel iz civilizacijskega kroga evropskih držav«.

Sedanji zakon o verski svobodi primerljiv, dober in moderen

Na vprašanje, kako komentira rešitve, da bi obdavčili tudi šole in vrtce, je Glavan dejal, da bodo državne šole sredstva dobile od države, cerkvene ustanove, bodisi vrtci bodisi šole, pa bodo morale same to poravnati.

Glede novele zakona o verski svobodi, ki je v pripravi, pa je Glavan izpostavil, da je sedanji zakon primerljiv, dober in moderen, popravki so potrebni le v delu, kjer je to zahtevalo ustavno sodišče. »Nekatere intence, ki so bile nakazane pa so popolnoma nesprejemljive«, je še povedal. Tudi novi škof Evangeličanske cerkve Geza Filo je dejal, da je najhujše, »da se zakonodaja spreminja ob vsaki dnevni politiki«. Po njegovem kakršna koli »ideološko obremenjena politika« ne more zniževati evropsko priznanih standardov verske svobode.

Islamska skupnost se financira izključno iz prostovoljnih prispevkov

Tajnik islamske skupnosti Nevzet Porić je dodal, da se njihova skupnost financira izključno iz prostovoljnih prispevkov, zato bi bilo dobro, da bi vlada pomagala pri izvajanju njihove dejavnosti, ki je tudi kulturna in družbenokoristna. Vprašal se je tudi, kakšen bo letni davek na džamijo, ki so jo začeli graditi, če bo ta ocenjena na nekaj deset milijonov evrov.