»Zbiranje, urejanje in obdelava podatkov je dolgotrajen proces. Oblikovanje cen storitev, skladno z novo metodologijo, bo opravljeno v začetku leta 2014,« pojasnjujejo v podjetju in zato občane pozivajo, naj čim prej izpolnijo prispele ankete. S prejetimi podatki bodo v podjetju uskladili svojo evidenco površin, ki zajema tlorisne površine streh posameznih objektov, s katerih se odvajajo padavinske vode, ter evidenco števila stanovanjskih in poslovnih enot v posameznem objektu. Anketnim obrazcem so priložena tudi navodila, je pa uporabnikom pri izpolnjevanju anket na voljo še dodatna pomoč na telefonski številki 01/580-84-32.žir