Konec avgusta so začeli varnostniki podjetja ŽIP-SŽ v podhodu pod železniškimi tiri pri glavni ljubljanski železniški postaji opozarjati, da na tej površini kolesarjenje ni dovoljeno. Presenečenih obrazov ni bilo malo, saj je bila sicer stara prepoved že ves čas zelo slabo označena in zato so v začetku septembra na Slovenskih železnicah na oba vhoda v podhod nemudoma namestili dodatne velike table, na katerih so prečrtani tako kolo kot rolerji in rolka. V izogib nesporazumom, pravijo. Po njihovih besedah je cilj zagotoviti varnost in udobje vsem, ki uporabljajo storitve na območju ljubljanske železniške postaje. Tako morajo kolesarji in rolkarji skozi podhod kot pešci.

»Ta podhod ni namenjen tranzitnemu prometu kolesarjev med središčem in Bežigradom, saj ni bil zasnovan tako, da bi bil prevozen s kolesi. Klančina, s pomočjo katere se izognemo uporabi stopnic, kot tudi dvigalo sta namenjena invalidom,« pa odgovarjajo z občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. Dodajajo, da so na obeh straneh podhoda urejena stojala za kolesa, kjer lahko kolesarji pustijo kolo, obljubljajo pa tudi, da bo ustrezno poskrbljeno tudi za promet kolesarjev ob zgraditvi Emonike, nove prometne glave prestolnice. Kaj pa do takrat?

Kazni naj bi razveljavili

Kot smo že poročali, so se na Slovenskih železnicah odločili za akcijo opozarjanja, ker so v zadnjem času prejeli več pritožb čez kolesarje, ki s svojo prehitro vožnjo ogrožajo varnost pešcev. Prav tako sta dve obvestili o motečih kolesarjih v tem podhodu prispeli na policijsko postajo Ljubljana Center. Policisti sicer opravljajo obhode, vendar kot so dejali tako na Slovenskih železnicah kot na policiji, v prvi vrsti zaradi preprečevanja vandalizma, beračenja, tatvin, ne pa zaradi sankcioniranja kolesarjev. A so v tednu mobilnosti v podhodu kolesarjem že izdali prva dva plačilna naloga. »Lepa kombinacija – spodbujanje trajnostnega razvoja na način, da za vožnjo s kolesom dobiš kazen,« je komentiral naš bralec, ki je sicer ušel kazni, ki znaša 40 evrov.

Presenečenje, da so se odločili kaznovati kolesarje, je še toliko večje, ker, kot smo poročali, policisti nimajo pravne podlage za izdajanje plačilnih nalogov kolesarjem. »Še vedno velja, da na območju podhoda trenutno ni postavljena ustrezna prometna signalizacija, ki bi prepovedovala vožnjo s kolesi. Piktogrami in podobno niso dovolj,« so nam še enkrat pojasnili predstavniki Policijske uprave Ljubljana in dodali, da bo o že izdanih nalogih odločil prekrškovni organ policijske postaje Ljubljana Center.

Ozaveščanje pred prepovedjo

V Ljubljanski kolesarski mreži so že ob našem prvem poročanju poudarili, da bi lahko položaj rešili kako drugače in da so pripravljeni pri tem tudi sodelovati, a vseeno reševanje te problematike ni šlo v to smer. To obžalujejo tudi v Društvu Focus, kjer so prepričani, da se je s tem, ko se je odprla ta debata, ponudila priložnost za konstruktivno rešitev in vzpostavitev sinergije med dvema trajnostnima oblikama načina prevoza. »Dejstvo je, da podhod nima zgolj funkcije dostopa do peronov, ampak je za nemotoriziran promet tudi edina neposredna vez dveh delov prestolnice, med katera je močno posegla železnica,« pravi Katarina Otrin in predlaga, da energijo usmerijo v iskanje rešitev in ne v prepovedovanje, kar je tipičen način reševanja konflikta med pešci in kolesarji. Najprej bi lahko poskusili z ozaveščanjem kolesarjev o prednosti pešcev, o tem, da naj stopijo s kolesa, ko je v podhodu gneča in podobno.