Preusmerjena linija 20 bo v smeri P+R Fužine zapeljala s Slovenske ceste po Dalmatinovi in Komenskega ulici ter zavila na Resljevo in Kopitarjevo, nato levo na Poljansko in preko Fabianijevega mostu na Zaloško. V smeri P+R Stožice bo potekala po trasi Zaloška, Fabianijev most, Lipičeva, Poljanska, Zmajski most, Komenskega, Tavčarjeva in Slovenska cesta.

Na ta način se bo linija 20 ponovno približala tržnici in staremu delu mesta. Še vedno bo potrebno prestopanje za vožnjo proti južnemu delu Ljubljane, za kar je kot prestopna točka najbolj primeren Bavarski dvor, kjer je možen prestop na linije 2, 3G, 6, 9, 11, 19B, 19I in 27. Prestopanje med linijami pa je omogočeno tudi na celotnem odseku Zaloške ceste, kjer imajo linije 2, 9, 11, 20 in 25 skupno traso.

Poglavitna cilja preusmeritve linije 20 sta še vedno vzpostavitev čim hitrejše trase z obrobja v center mesta in povezava obeh sistemov P+R v Stožicah in v Fužinah z Bavarskim dvorom. S spremembo želijo doseči, da se zunanji migracijski promet ustavi pred centrom mesta. Vse spremembe mestnih in integriranih linij ljubljanskega potniškega prometa so sprejete z mislijo na preusmeritev oziroma zaustavitev tranzitnega prometa skozi mesto.

Linija 20 bo na odseku med Plečnikovim stadionom in Bavarskim dvorom proti centru mesta na Dunajski kmalu zapeljala po rumenem pasu, kar bo v prihodnje omogočilo potnikom praviloma hitrejše potovanje z avtobusom kot z osebnim vozilom. Poleg tega bo bolj točen tudi prihod avtobusov na cilj.