Na njej so opozorili, da je celoten projekt, vse od idejne zasnove in izdelave projektne dokumentacije do zadnjih del, pripravljen, voden in izveden slabo, povsem pa je zatajil tudi nadzor. »In ne moremo razumeti, da se na tak način porablja tako državni kot tudi evropski denar, ki ne prileti kar z neba,« je kritičen podžupan občine Muta Mirko Vošner.

Jaške najprej vgradili, nato spet izkopali

Na Muti so razočarani, ker se je po inšpekcijskem pregledu izkazalo, da so delavci podjetja SGP Pomgrad iz Murske Sobote, ki so podizvajalci glavnega izbranega izvajalca na razpisu, podjetja Riko, v zemljo položili neustrezne jaške. Te so morali konec avgusta, po odločbi inšpektorice, zato izkopati in zamenjati z ustreznimi, ki so imeli veljavno slovensko tehnično soglasje. »Odgovornost za to bi morala prevzeti tako izvajalec kot podizvajalec, ker sta nepremišljeno izbrala dobavitelja, podjetje Kovinoplastika Piskar MP, ki je medtem končalo v stečaju. Od Pomgrada bomo zato terjali tako materialno kot tudi kazensko odgovornost, saj so bili oni dolžni izbrati ustrezne materiale,« pravijo na Muti, kjer zahtevajo tudi takojšno prekinitev pogodbe z DRI, družbo za razvoj in upravljanje investicij, in Hidroinženiringom, ker nista ustrezno nadzorovala gradnje, niti se nista odzvala na opozorila občine, s čimer je bila občini kot investitorici storjena nepopravljiva škoda. Prav tako so svetniki zahtevali, da občina razdre pogodbo s podjetjem Daro v lasti svetnika Darka Sahornika, ki je koordinator projekta. Sahornik bi se moral tudi po mnenju komisije za preprečevanje korupcije (KPK) izločiti iz vsakršnega odločanja o tem projektu, saj je kot svetnik v koliziji interesov.

Rumeni karton tudi županu in inženirki

Svetniki so od župana Mute Borisa Kralja zahtevali, da izbere podjetje, ki bo opravilo revizijo, s čimer bodo imeli v rokah dodatno strokovno mnenje glede določenih podrobnosti na gradbišču, občinski svet pa bo imenoval posebno komisijo, ki bo ugotavljala tudi odgovornost strokovnih delavcev občine in občinske uprave, saj, sodeč po razpravi nekaterih svetnikov, vsi niso opravili svojega dela. »To pomeni, da sta dobila rumeni karton tudi inženirka in župan. Z vsemi dogodki, materialnimi dokazi in doslej zbranimi dokumenti v tej zadevi pa bomo seznanili tako Nacionalni preiskovalni urad kot tudi KPK. In upam, da bosta vsaj ti inštituciji opravili svoje delo in odkrili, ali so bili vsi posli korektni ali pa obstaja sum, da so se ponudniki dogovarjali o ceni, podobno kot v primeru Čista lopata, in se dogovorili, kako si bodo razdelili pogačo,« opozarja Vošner. Dokler vse preiskave ne bodo končane, pa na Muti tudi ne bodo dovolili, da bi na določenih delih gradbišča položili asfalt, saj bi s tem pokrili vse »šlamparije«.

So prevelike tudi cevi?

Vošner je dejal še, da so cevi prevelike. »Takšne, ki so vgrajene in imajo oznako SN-16, so primerne za avtocesto, zato je očitno, da je projektant pretiraval, s tem pa je bila višja tudi cena, kar bodo skozi plačilo komunalnega prispevka, kanalščine in vodarine občutili občani,« so opozorili na Muti, kjer so ostali brez pravih sogovornikov, čeprav naj bi na sejo povabili vse vpletene.

Dela bi zdaj kar ustavili

A v Pomgradu zatrjujejo, da na sejo niso bili povabljeni. »Inšpekcijsko odločbo smo spoštovali in neustrezne jaške že zamenjali, dela pa, skladno s pogodbo, nadaljujemo. A se pravkar odločamo o ustavitvi vseh del, saj imamo po naših evidencah pri celotnem projektu za več kot milijon evrov zapadlih terjatev,« je pojasnila Karla Lobnik, direktorica komerciale v Pomgradu. Da vsakršne pavšalne in politično motivirane očitke v zvezi z omenjenim projektom zavračajo, so sporočili tudi iz podjetja Riko. »Dejstvo je, da je v projekt vključenih pet občin in z vsemi, razen Mute, uspešno sodelujemo ter težave rešujemo na strokovni ravni,« pojasnjuje Andrej Ivanc iz Rika. Izrecno je tudi poudaril, da se poročilo Zavoda za gradbeništvo Slovenije v javnosti interpretira napačno, saj da v njem ni bilo navedeno, da so bili materiali jaškov in cevi neprimerni, pač pa le, da je bila razpisna dokumentacija glede uporabe materialov za jaške in cevi nejasna. »Razprave, ki ne temeljijo na realnih tehničnih osnovah, so politično motivirane in prav te najbolj ogrožajo nadaljevanje projekta ter vsem udeleženim povzročajo dodatne stroške. In tudi to bi moralo biti ustrezno sankcionirano, odgovorni pa bodo za to morali prevzeti tako politično kot tudi odškodninsko odgovornost,« odgovarjajo v Riku.

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje so pojasnili, da se težave pojavljajo izključno med občino in izvajalcem, zaradi tega pa so v skladu s pristojnostmi tudi zadržali del izplačil evropskih sredstev, do katerih bi bila upravičena občina Muta.