Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj pa jo je predlagal za občinsko priznanje prav zaradi zaslug pri delu Ljudske univerze Kranj. O priznanju zase ni glasovala, ker je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Sicer pa naj bi priznanje dobila še ena svetnica, Vlasta Sagadin (NSi), ki pa je članica sveta zavoda Ljudska univerza, kjer očitno poteka ogorčen boj za direktorsko mesto. Mestni svet je namreč na zadnji seji »zaradi pomanjkljivosti v postopku« odločil, da od prvega oktobra postane v. d. direktorja ena od prijavljenih kandidatk na razpisu Mateja Šmid. To je kot svojo pomočnico odstavila še direktorica Kovačičeva in za v. d. predlagala računovodkinjo Barbaro Šmid, ki ni imela ustreznih pogojev za vodenje Ljudske univerze.

V. d. »odpušča« v. d.

Ko naj bi Mateja Šmid (kljub enakemu priimku nista v sorodu) nadomestila Barbaro Šmid, se je zgodil nov obrat. V. d. direktorja Barbara je na pogovor v zvezi z izredno odpovedjo delovnega razmerja povabila Matejo. »Ne želim komentirati stanja in svojega položaja, potrdim lahko le prejem vabila, ki sovpada s sklepom mestnega sveta,« je dejala Mateja Šmid, prihodnja vršilka dolžnosti, ki pa ji sedanja vršilka Barbara želi odpovedati delovno razmerje. Barbara Šmid pojasnjuje: »To bi morala storiti že prej, ker je kolegica Mateja že večkrat povzročila, da so sodelavke jokale, z njo je postalo nemogoče delati.« Potrdila je, da ji je na dom osebno poslala vabilo na razgovor, ki lahko pomeni tudi prekinitev delovnega razmerja. In to sodelavki, ki bo čez nekaj dni njena – direktorica! »Ob kandidaturi za direktorico Mateja Šmid ni dobila v kolektivu niti enega samega glasu podpore, zdaj pa smo soočeni s tem, da jo imenuje mestni svet, kar je tudi v nasprotju s predpisi.« A v tem duhu je bila vršilka dolžnosti tudi Barbara, ki je sicer diplomirana ekonomistka in je v času vloge v. d. direktorja pospešeno skušala izpolniti pogoje za kandidaturo (andragoške izkušnje, poučevanje). Zatrdila nam je, da je pravilno obdržala prejšnjo direktorico Kovačičevo v službi, čeprav naj bi po eni od razlag njene pogodbe s samovoljnim odstopom prenehalo tudi delovno razmerje. »Ostala je, a ni mogla več izpolnjevati nalog, zato je odšla na zavod zaradi nesposobnosti,« je dejala Barbara Šmid.

Dva sveta, trije zapisniki

V svetu Ljudske univerze sta predstavnici Ana Pavlovski (SD, predsednica sveta) in svetnica Vlasta Sagadin. Predstavnici zaposlenih sta Karmen Stare (sicer sestrična Barbare Šmid, a to ni bila ovira pri delu sveta) in Metka Arzenšek. Peti član (izvoljen med študenti oziroma slušatelji) praktično v svetu ni deloval, razmerje je bilo torej 2:2, kjer je odločilno vlogo imel glas predsednice sveta: »Trdim, da sem ravnala zakonito in odgovorno. Za v. d. direktorja sem predlagala Matejo Šmid na seji, kjer predstavnici zaposlenih nista glasovali, a sta bili ob glasovanju na seji, potem sta jo zapustili.« Toda na LU trdijo, da je po seji nastal sporen zapisnik (obstajajo kar trije), ki ni bil ne pravilno napisan ne podpisan. »Mi smo tudi za zunanjo kandidatko za direktorico, da končno dobimo odgovorno osebo. Dejstvo je, da je ves kolektiv proti Mateji, a občina jo je vseeno imenovala za eno leto. To pa ne bo uredilo odnosov v kolektivu, Ljudska univerza pa zgledno in dobro posluje,« trdita članici sveta iz vrst zaposlenih. No, dosedanja v. d. in Staretova nista le sestrični, skupaj delujeta še v dveh zasebnih podjetjih (eno se ukvarja s hotelirstvom na Bledu).

»Izvoljena sem bila kot peta članica sveta in na podlagi dokumentov lahko rečem, da delo sveta ni bilo vedno skladno s predpisi. V ta okvir sodi tudi imenovanje nove vršilke dolžnosti s strani političnega organa, torej mestnega sveta,« je dejala nova, peta članica Špela Bavec Žumer. A tudi njena izvolitev je za predsednico sveta Pavlovsko sporna, ker ni bil prej razrešen prejšnji član.

160.000 evrov iz žepov občanov

Ljudska univerza letno ustvari okoli 600.000 evrov prihodkov, od tega dobi od ustanovitelja MO Kranj 160.000 evrov, ki jih prispevajo kranjski davkoplačevalci. Letos zelo dobro posluje. Izvajajo različne programe izobraževanja, imajo dolgoletno tradicijo. V razpisni postopek je na koncu posegla mestna politika in imenovala novo vršilko dolžnosti, ki je njene sodelavke ne marajo. A to je samo ena od bitk v pravi vojni za direktorski stolček, kjer je bila o dogodkih že seznanjena policija, pristojne inšpekcije. Kdo vse je torej v javnem zavodu pomešal zasebne interese s skupnimi in kdo je kršil predpise, bo pokazal čas. Neuradno naj bi vsi vpleteni vendarle bili pripravljeni za skupno mizo rešiti zaplet, kjer ne manjka očitkov o političnih vplivih, človeških slabostih v ženskem kolektivu in podobne. Pomenljivo je, da ta ustanova, med drugim, vabi slušatelje tudi k delavnici z naslovom »Moja pot uresničevanja življenja«, kjer so poudarjeni kakovostni medosebni odnosi, ključ do njih pa je – medsebojna komunikacija.