V občini Kamnik, kjer je na pragu septembra ostalo na čakalnem seznamu 227 otrok, ki so izpolnjevali pogoje za sprejem v vrtec, imajo slab mesec pozneje prostora v vrtcih preveč in ne uspejo napolniti kar pet novih koncesijskih oddelkov zasebnega vrtca Sonček. V javnih vrtcih se medtem otroci, čeprav začasno, še vedno stiskajo v maksimalno dodatno povečanih skupinah, starši odklonjenih otrok pa prejemajo tudi okoli 100 evrov mesečne subvencije.

Nenavadni zadregi po vsej verjetnosti botrujejo tudi skoraj dveletne težave zasebnega vrtca Trobentica, ki je bil končan pred več kot letom dni, a je graditelj in lastnik, podjetje Izri, takrat pristal v stečaju. Kasneje se je zapletalo tudi z dražbo in je Matjažu Škrabarju, direktorju zasebnega vrtca Sonček, ki je Kamniku obljubil že za to jesen kar 11 novih koncesijskih oddelkov, uspelo odkupiti objekt Trobentica šele konec avgusta. Sedemoddelčni vrtec pa bo vendarle vrata odprl že s 1. oktobrom. A čeprav so Škrabarju na občini podelili koncesijo za 11 oddelkov, jih bo z oktobrom napolnil le šest, vse v Trobentici. Za enoti v središču Kamnika in v Nevljah, kjer je uredil po dva oddelka, za zdaj ni bilo dovolj prijavljenih otrok, da bi lahko enoti tudi zares odprli.

Direktor Škrabar za pojasnila ni dosegljiv. Kaže, da imajo težave s sodelovanjem tudi na občini, kjer pojasnjujejo, da jim kljub nenehnim prizadevanjem od zasebnega vrtca Sonček ne uspe pridobiti ažurnih informacij. Premalo prijavljenih otrok v njihove nove koncesijske oddelke pa pripisujejo številnim zapletom pri gradnji in odpiranju vrtca Trobentica. »Zaradi številnih prelaganj odprtja zasebnega vrtca v zadnjih dveh letih so si številni starši očitno poiskali nadomestno varstvo. Tudi kljub našemu dodatnemu pozivu k vpisu otrok v zasebni vrtec Sonček, s katerim je občina Kamnik poskušala pomagati zapolniti kapacitete zasebnega vrtca Sonček, se starši za vpis vanj ne odločajo,« pojasnjujejo.

Dodajajo, da za zdaj ne bodo zrahljali števila otrok v prenapolnjenih skupinah v sklopu javnega vrtca Antona Medveda. Tudi nadomestil za otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, čeprav izpolnjujejo pogoje, še niso ukinili. Pojasnjujejo, da »bo občinska uprava preučila nadaljnje postopke, ko jim bodo posredovali vse potrebne podatke tudi iz vrtca Sonček«.

V pisarni vrtca Trobentica, ki je odprta že od začetka prejšnjega tedna, pojasnjujejo, da so starši v njihov vrtec že vpisali 110 otrok, ki so jih razporedili v šest oddelkov. Ker prijave še prihajajo, bodo morda že do torka, ko bodo odprli vrtec, zapolnili tudi sedmo skupino. V vrtcu je za zdaj zaposlenih 12 vzgojiteljic in pomočnic ter ravnateljica, smo še izvedeli. Zakaj ni bilo prijav v obe enoti v objektu nekdanje Mane v Kamniku in prostorih nekdanje trgovine Tuš v Nevljah, pa niso želeli komentirati.

Matjaž Škrabar je vrtec Trobentica konec avgusta odkupil na javni dražbi za 1.130.000 evrov. Na občini so povedali, da je okrožno sodišče v Ljubljani istočasno podalo soglasje tudi za prodajo premičnega premoženja oziroma opreme. Koncesijo za 11 oddelkov, ki prinaša vsakemu oddelku 50.000 nepovratnih evrov, so Škrabarju, ki je bil tudi edini ponudnik, podelili na začetku avgusta, oddelke pa bi moral ta urediti v dveh mesecih. V sklopu javnega vrtca imajo sicer v občini 55 oddelkov, v sklopu koncesijskih pa še deset oddelkov v vrtcu Zarja in šest v vrtcu Peter Pan.