Danes Dnevnik v sodelovanju s partnerji začenja nov izbor najboljših zaposlovalcev, Zlata nit 2013, s čimer podjetja vnovič dobivajo priložnost, da preverijo kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo. Značilnost izbora Zlata nit je namreč, da kar 80 odstotkov ocene, ki vpliva na uvrstitev podjetij med finaliste, tvori anketa med zaposlenimi, preostalo petino pa uspešnost poslovanja podjetja. V izboru Zlata nit 2013 bodo imele tako kot lani posebno mesto zlate prakse.

Zlata nit je medijsko-raziskovalni projekt, ki prepoznava in izpostavlja tista podjetja, ki so z vidika ustvarjalnega, uspešnega in učinkovitega razvoja zaposlenih in organizacije najboljši zaposlovalec in tako zgled in navdih gospodarstva. Podjetja se že lahko prijavijo na naslovu: www.zlatanit.com, s povratnim potrdilom o prijavi pa bodo dobili tudi vprašalnik o kazalnikih uspešnosti podjetja, ki ga izpolnijo strokovne službe podjetja. Ti podatki se dopolnijo še s kazalniki donosnosti kapitala, rasti poslovanja in dodano vrednostjo na zaposlenega. Podjetje nato prejme ankete, ki jih zaposleni izpolnjujejo tajno, bodisi po elektronski bodisi po klasični poti.

Prijave v Zlati niti bo Dnevnik zbiral vse do silvestrovega, konec januarja prihodnje leto pa je predvidena objava seznama 101 najboljšega zaposlovalca. Izmed njih bodo na temelju uspešnosti poslovanja podjetja in ocene zaposlenih, ki jo dajo v anketi, izbrali 21 finalistov, po sedem v vsaki velikostni kategoriji – mala podjetja z do 50 zaposlenimi, srednje velika podjetja z do 250 zaposlenimi in velika podjetja z več kot 250 zaposlenimi. Februarja in marca prihodnje leto bodo finaliste predstavili v Dnevniku, v času koledarske pomladi pa razglasili zmagovalce. Tako so v Zlati niti 2012 postali najboljši zaposlovalci Lotrič Meroslovje med malimi podjetji, Riko med srednje velikimi in Krka med velikimi, podelili pa so tudi posebno priznanje za zlato prakso, ki ga je prejelo podjetje Aviat, in priznanje za zgledno prestrukturiranje, ki ga je prejela Steklarna Hrastnik.

Razveseljuje podatek, da je kar 22 podjetij v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev sodelovalo v vseh šestih dosedanjih izborih, med njimi je tudi veliko gazel. Na seznamu najboljših zaposlovalcev Zlate niti so vse od začetka izbora AC Lovše, BDO Revizija, Bisnode, Blažič, robni trakovi, Četrta pot, Diners Club SLO, Elektronček, Gonzaga-pro, IMAS, Infotehna Skupina, Krka, MDM, Metal Ravne, Microsoft, mimovrste >), plan-net, S&T Slovenija, Simobil, Slovenijales Trgovina, VIVO in Zavarovalnica Maribor. Med najboljšimi zaposlovalci Zlate niti 2012 je bilo 53 malih podjetij, 32 srednje velikih in 15 velikih podjetij.

Zlata nit daje prava poseben poudarek zlatim praksam. Izbor zlata praksa je nastal po pobudi proizvodnih podjetij na eni strani in slovenskih družb, vpetih v mednarodne korporacije, na drugi strani, v izbor pa se lahko poleg podjetij, ki že sodelujejo v Zlati niti, prijavijo tudi druga podjetja, ki želijo samo javno predstaviti nekatere svoje prakse oziroma orodja. Tako lahko podjetja v prijavi za zlato prakso izpostavijo prakse, ki bodisi spodbujajo nastajanje novih idej in projektov s prebojnim rezultatom bodisi dvigujejo zavzetost zaposlenih, razvijajo notranje podjetništvo, pomenijo aktivacijo in mobilizacijo organizacijske energije ali pa skrbijo za uspešen in učinkovit interni marketing.