Amerika in trojni pakt

New York 28. septe. e. (DNB). Včerajšnji podpis vojaške zveze med Nemčijo, Italijo in Japonsko je učinkoval v Zedinjenih državah kakor bomba. V poročilih novinskih agencij in komentarjih redakcij se podčrtava mnenje, da je ta pakt naperjen proti političnim načrtom Zedinjenih držav v Evropi in Aziji. V zvezi s tem je newyorški tisk objavil vesti pod ogromnimi naslovi: Japonska, Nemčija in Italija podpisale pakt, naperjen proti Zedinjenim državam.

Roosevelt o trojnem paktu

Washington, 28. sept. s. (Reuter). Predsednik Roosevelt je izjavil snoči na konferenci tiska, da nima o sklenitvi nemško-italijansko-japonske zveze še nobenega uradnega poročila, domneva pa, da bo ameriška vlada o podpisu pogodbe v gotovi obliki obveščena. Na vprašanje novinarjev, če je prišel podpis pogodbe za Ameriko nepričakovano, je odgovoril Roosevelt: Da in ne. (...)

Nemški komentarji

Berlin, 28. sept. e. V zvezi s podpisom trojnega pakta poudarjajo v Berlinu povsem odkrito, da je naperjen proti Zedinjenim državam, ki čim dalje bolj podpirajo Anglijo. Sklenjena pogodba se mora smatrati kot zavora Zedinjenim državam, da bi se ne vmešale v sedanjo vojno. Razen tega se hoče Nemčija s to pogodbo zavarovati za morebitno dolgo trajanje vojne z Anglijo. Vprašanje je sedaj, kakšno stališče bo zavzela Rusija, ker se puščajo Japonski proste roke na velikem prostoru Daljnega vzhoda. (...)

»Hamburger Fremdenblatt« poudarja, da je berlinski pakt nenavadno jasen, da je stiliziran v kratkem odločnem tonu, in da bo imel velik učinek. Članek pravi dalje, da se Amerika že celo vrsto let organizira po načelu svojih življenjskih potreb in Monroeove doktrine, da ustvari enotno kulturo svoje nacije tako, da ameriški narod ne trpi nobene tuje intervencije. (...)

Nemški glasovi o odmevu v Ameriki

Berlin, 28. sept. e. (TKP) Prvo poročilo o podpisu trojnega pakta v Zedinjenih državah je objavil newyorški radio iz Berlina. V berlinskih političnih krogih pripisujejo temu poročilu precejšen pomen, ker pravi, da je bila politika predsednika Roosevelta odločilna za podpis tega pakta. Poročevalec opozarja na dejstvo, da pakt ni naperjen proti Sovjetski Rusiji in da sploh ne more biti naperjen, kar je razvidno iz čl. 5., ki pravi, da ne spremeni odnošajev s Sovjetsko Rusijo. (...)

Italijanski komentarji

Rim, 28. sept. o. Prvi komentarji o podpisu trojnega pakta pravijo, da se lahko smatra ta pogodba kot opozorilo Zedinjenim državam, naj se ne vmešavajo v evropsko vojno ter v vojno na Daljnem vzhodu. Obenem se opozarjajo tudi vse druge države, naj pazijo, kaj delajo, ker bo ta pakt učinkovit na vseh frontah.

Rim, 28. sept. AA. (Stefani). »Giornale d'Italia« piše, da predstavlja trojni pakt dejansko zavezniško pogodbo na političnem, vojaškem in gospodarskem področju med tremi silami, ki so prevzele nalogo, da napravijo nov red v Evropi, Afriki in Aziji. (...)

Proglas japonskega cesarja

Tokio, 28. sept. AA. (Reuter). Agencija Domej poroča, da je bil po podpisu pakta med Japonsko, Nemčijo in Italijo objavljen cesarski reskript. Cesar pravi, da je treba na svetu ustvariti eno veliko rodbino in da je treba razširiti pravico na ves svet. Tako oporoko so zapustili cesarski predniki. Trdno upamo, pravi cesar, da bo mir čim prej obnovljen. Zato smo naročili naši vladi, naj se pogaja o medsebojni pomoči in sodelovanju z nemško in italijansko vlado, ki zavzemata enako stališče tudi glede aspiracij našega cesarstva. Zelo smo srečni, da je bil med našimi tremi državami sklenjen pakt in prevzeta naloga, da se vsem narodom omogoči, da najdejo svoje mesto, vsem posameznikom, da živijo v miru in varnosti. To je velika naloga v zgodovini. (...)

Možnost japonskih zapletljajev z Ameriko

Tokio, 28. sept. AA. (Tass). List »Ašahi Šimbun« prinaša članek, v katerem naglaša možnost zapletljajev med Japonsko in Zedinjenimi državami. List kritizira ameriško vlado zaradi novega posojila, ki ga je dala Kitajski, ter Anglijo, ki z odstopitvijo oporišča v Singapuru stvarno dela proti Japonski.

New York, 28. sept. AA. (Tass). Ameriški tisk poroča, da se na Japonskem hitro širi protiameriški pokret. Delijo letake, v katerih naglašajo, da Japonska ne more več trpeti vmešavanja Amerike in Anglije v azijske zadeve.

Iz Moskve še ni komentarjev

Moskva, 28. sept. s. Moskovski radio je danes v svoji jutrnji oddaji poročil brez komentarja sporočil besedilo včeraj v Berlinu podpisane pogodbe med Nemčijo, Italijo in Japonsko.

Slovenski narod, 28. septembra 1940