Slovenija ima izkušnje s trojko evropskih zunanjih ministrov že iz časov razglasitve samostojnosti. 7. julija 1991 so se na Brionih sestali predstavniki Slovenije, Hrvaške in Jugoslavije ter trojka, ki so jo sestavljali zunanji ministri Nizozemske, Luksemburga in Portugalske Hans van den Broek, Jacques Poos in Joao de Deus Pinheiro. Z doseženo brionsko deklaracijo so se končale sovražnosti v Sloveniji. Trojke, včasih pa tudi dvojke, so bile potem precej dejavne na tleh nekdanje Jugoslavije v vojnem obdobju. Zadnja takšna je delovala do konca leta 2007, ko je trojka EU, ZDA in Rusija poskušala doseči dogovor o prihodnjem statusu Kosova in na koncu sporočila, da ji je spodletelo. Kmalu zatem je Kosovo razglasilo samostojnost.

Trojke so še vedno aktualne. ZDA, Velika Britanija in Norveška denimo sestavljajo trojko, ki se ukvarja s Sudanom in Južnim Sudanom. Trojko ima medvladna organizacija Južnoafriška razvojna skupnost (SADC), ki se ukvarja s perečimi problemi v regiji. Podobnih primerov je še kar nekaj, le število morda ni vedno tri – lahko gre za kvartet, kvintet in tako naprej. S Severno Korejo se denimo ukvarja pogajalska šesterica ZDA, Rusija, Kitajska, Severna Koreja, Južna Koreja in Japonska.