Doseganje zgodovinskega vrha skrbi prenekatere analitike. Mnogi se sprašujejo, ali se bo ponovila situacija iz let 2000 in 2007, ko je S & P 500 najprej prebil zgodovinsko najvišjo raven, nato pa sunkovito padel. V prvem primeru za 48,9 odstotka zaradi poka tehnološkega balona, v drugem primeru pa za 56,8 odstotka zaradi globalne finančne krize.

Če pogledamo vrednost cenovnega količnika P/E, ki prikazuje razmerje med vrednostjo enote indeksa in čistim dobičkom na enoto indeksa ter se uporablja za oceno pre- oziroma podcenjenosti, ugotovimo, da je S & P 500 na 56-letnem povprečju in je odmaknjen od tega povprečja samo za –0,08 standardnega odklona. Sklepamo lahko, da ameriški delniški trg glede na preteklo zgodovino ni drag, kar pa seveda ne pomeni, da je verjetnost padca ničelna. Poglejmo še, kaj mislijo o prihodnji smeri gibanja S & P 500 analitiki. Če izračunamo pričakovane rasti cen posameznih delnic v S & P 500 in pomnožimo te vrednosti s trenutnimi deleži teh podjetij v indeksu, dobimo pričakovano rast S & P 500 v višini 9,4 odstotka. Analitiki so pogosto optimistični in podvrženi številnim predsodkom, a popolnoma zavreči njihove ocene tudi ni najpametneje. S & P 500 je torej blizu zgodovinskega vrha in verjetnost srednjeročne korekcije ni ničelna, kljub temu je ameriški delniški trg relativno ugodno vrednoten, analitiki pa pričakujejo rast.