Gospod Gros, zakaj je prišlo do petmesečne zamude?

Težave so bile s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Problem je nastal, ker so bile stranke v postopku, ko je šlo za razlastitev zemljišč, tudi državljani Avstralije. V Avstraliji je postopek vročanja pošte drugačen kot v Sloveniji, zato so se stvari zavlekle.

Novi rok dokončanja prenove je 31. marec 2014. Ali ni bilo mogoče, da bi pohiteli z deli in prenovo dokončali do sredine marca in malo improvizirali?

Začeli smo dela, najprej smo porušili nalet, zato poti nazaj ni več. Datum dokončanja je zapisan v razpisnih pogojih, kakšne bodo vremenske razmere jeseni in pozimi, pa bomo še videli. Če bo prišlo do prekinitve del zaradi dežja ali zmrzali, kar bodo ocenili strokovnjaki na čelu z geologom, lahko pride do podaljšanja gradnje. Nikoli nisem rekel, da bi bilo nemogoče izpeljati finale sezone 2013/2014 na letalnici bratov Gorišek, a bi bilo vse skupaj zelo tvegano. V primeru zamud bi bil negativni učinek prevelik. Teoretično je vedno možno, da bi dela končali pred roki in bi bila letalnica nared, a v slovenskem gradbeništvu je pogosto tako, da prihaja do zamud.

Torej boste vodja tekmovanja namesto na letalnici na Bloudkovi velikanki.

Tako je predvideno, a če komu nisem všeč, obstaja tudi možnost, da me zamenjajo.

Vrednost prenove nordijskega centra je ocenjena na 48 milijonov evrov. Ali zaradi zamude obstaja nevarnost, da bi ostali brez denarja iz evropskih skladov?

Ne. Sredstva za skakalni del Planice moramo počrpati do konca leta 2014, za tekaški del pa do konca leta 2015. Gradnja se je podražila za 3,5 milijona evrov, ministrstvo pa nam je že odobrilo dodatna sredstva. Do podražitve je prišlo, ker je nastala razlika med ocenjeno vrednostjo del in ponudbami, ki smo jih prejeli za izvedbo.