Na logaški občini pričakujejo, da inšpekcijski nadzor nepravilnosti ne bo ugotovil, saj da so postopki zaposlovanja potekali skladno z zakonodajo. Prav tako poudarjajo, da od uveljavitve omejitev zaposlovanja v javnem sektorju 1. junija lani zaposlitev za nedoločen čas ni bilo. Občina je sklenila dve pogodbi o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja javnih uslužbenk na porodniškem dopustu. Še pred uveljavitvijo omejitev pa so v prvi polovici lanskega leta na prosta delovna mesta zaposlili štiri osebe, od tega eno za določen čas zaradi nadomeščanja.

Na inšpektoratu so potrdili, da sta med več prijavami tudi takšni, ki se nanašata na zaposlitvi Sama Mervarja in Andreja Vrhunca, do katerih naj bi prišlo prav v zadnjih dveh letih. Slednji, ki je tudi nečak direktorja občinske uprave Jožeta Sečnika, naj bi po informacijah, ki smo jih pridobili, v manj kot dveh letih od pripravnika prek svetovalca, za katerega je bil na javnem natečaju izbran maja lani, napredoval v višjega svetovalca za pravne zadeve, kar ni običajno. Mervarja pa naj bi kot podsekretarja v oddelku za investicije in gospodarstvo zaposlili kljub temu, da ob imenovanju za delovno mesto domnevno ni izpolnjeval pogojev. »Oba javna uslužbenca izpolnjujeta pogoje, določene za delovno mesto in naziv, v katerega sta imenovana,« odgovarjajo na občini, na inšpektoratu pa pravijo, da nam bodo ugotovitve posredovali po opravljenem nadzoru. vrž