Dogovor o sodelovanju, ki sta ga včeraj podpisala rektor univerze Danilo Zavrtanik in tajnik kajakaškega kluba Branko Brezigar, naj bi pripeljal znanost tudi v kajakaški šport. »Naša naloga je ustvarjanje in prenos znanja prek mladih in drugih virov v okolje. Običajno gre za sodelovanje z industrijo, medtem ko je šport pogosto zanemarjen,« pravi Zavrtanik in poudarja, da je v športu vedno več znanosti. »Z znanstvenim pristopom lahko pripomoremo k še boljšim rezultatom športnikov, k sistemskemu pristopu do dela trenerjev in izboljšanju pripomočkov ter tekmovališč, ki jih uporabljajo.«

Brezigar možnosti sodelovanja vidi pri raziskavi materialov za čolne, pri pripravljanju treningov, saj je zdaj vse v največji meri odvisno od talenta športnikov. »Za nas je pomembna tehnika veslanja, prav tako spremljanje forme. Za načrtovane projekte je zainteresirana tudi slovenska kajakaška zveza,« dodaja Brezigar.

Sicer pa novogoriška univerza že vrsto let sodeluje pri ohranjanju čistega okolja, še posebno reke Soče. Prav kajakaški šport je močno vezan na čisto reko. In kot dodaja rektor univerze, bo ena prvih skupnih nalog ureditev trajnostnega razvoja Soške doline. »Danes si ne moremo zamisliti optimalnega treninga in tudi širšega razmaha kajakaškega športa in rekreacije drugje kot na območjih neokrnjene narave,« je prepričan Zavrtanik.

Na Univerzi v Novi Gorici poudarjajo tudi, kako pomembno je, da se skozi šport mladim privzgojita vztrajnost in odnos do trdega dela, ki ju danes med dijaki precej primanjkuje in sta bistvenega pomena za uspešen študij. Novogoriška univerza lahko tistim, ki se odločijo za študij ob vrhunski športni karieri, zagotovi možnost študija v domačem kraju z vrhunskimi razmerami za trening ter učinkovito načrtovanje in doseganje življenjskih ciljev.