V letu 2009 so začeli intenzivneje delati za izboljšanje poslovnih pristopov. Med drugim so zaprli obrat v Avstriji, kar je pomenilo več dela za škofjeloško enoto. Točka preloma se je zgodila že v letu 2010, ko so prihodki od prodaje zrasli s 65 na 70 milijonov evrov, preboj pa se je zgodil v letu 2011, ko so ustvarili že okoli 90 milijonov evrov prodaje, dobiček pa povečali za okoli 60 odstotkov glede na leto 2010.

Podjetje je izvozno naravnano, saj več kot 80 odstotkov izvozijo. Ker je v Škofji Loki tudi globalni razvoj za kameno volno ter centralni laboratorij, je struktura zaposlenih že zdaj mednarodno pestra, podobno strategijo pa želijo nadaljevati tudi v prihodnje. Potencial rasti v panogi, kjer delujejo, je zlasti na področju izolacij za industrijske kupce ter v rasti prodaje novih produktov, kot so Urbanscape, ki so od poletja že na trgu. Priložnosti si želijo ustvariti tudi z naprednimi trajnostnimi rešitvami.

Po njihovi oceni je največje tveganje prav gotovo gospodarska kriza v Sloveniji, kjer je večino njihovega trga predstavljalo gradbeništvo, ki je v krizi, ki ji ni videti konca. Tveganje je tudi globalna kriza, ki prav tako lahko prinese bolj zadržano vedenje investitorjev tako v gradbeništvu kot tudi v drugih gospodarskih panogah.

Ključna prednost podjetja Knauf Insulation pred konkurenco je, da so edinstveni v segmentu izolacije iz steklene volne, saj edini na svetu proizvajajo volno z vezivi na obnovljivi bioosnovi (ECOSE Technology). Njihova unikatnost je tudi v tržnih pristopih, zlasti v skupnih partnerskih razvojnih projektih. Pospešen razvoj novih produktov jih je pripeljal tudi na prag novega produkta za hortikulturo, ki je od prejšnjega meseca že dostopen trgu (Urbanscape).

V prihodnosti želijo postati vodilni svetovni ponudnik sistemskih izolacijskih rešitev. Najpomembnejše vrednote v podjetju so podjetnost, usmerjenost h kupcu in inovativnost. Zaposleni dobivajo redna plačila po jasnih kriterijih nagrajevanja. Omogočajo jim izobraževanje in skrbijo za njihov nenehen napredek. Oblikovano imajo karierno politiko in sistematično upravljanje perspektivnih kadrov.

Imajo redna srečanja, namenjena omenjenim iskanju napredka, razvoja, optimizacije in drugačnosti. V ta namen imajo odprta dva temeljna razvojna modula z več kot 50 sodelavci, in sicer ključne pobude (Key initiatives) in strategijo modrega oceana (Blue Ocean Strategy). Dovoljene so vse ideje, ki jih nato testirajo, presejejo, filtrirajo in jim dodajo kategorijo glede na rok izvedbe, pomembnost ter stroške, povezane z njimi. Na srečanjih se poroča o njihovem statusu in razvoju v vmesnem času.

Iščejo predvsem prodorne, izobražene, za določene funkcije tudi izkušene kadre, kadre z željo po dokazovanju in po novih znanjih. Seveda so izkušnje pri delu v korporativnih sistemih v nekaterih primerih zaželene, nikakor pa niso pogoj. Zaposleni imajo za izražanje svojih pomislekov oziroma mnenj na voljo veliko priložnosti – od Idejnika (snopiča za ideje, mnenja in predloge, ki ga dobi vsak zaposleni) do osebnega medletnega ali rednega letnega razgovora in tudi nabiralnike, kjer lahko oddajo mnenja, ideje... Seveda lahko svoje mnenje izrazijo tudi na oddelčnih sestankih ali na delavskih svetih.

Podjetje ima vzpostavljenih več mehanizmov in projektov za zagotavljanje poslovne odličnosti (med drugim tudi ISO 9001, 14001, 16001, 18001). Družbena odgovornost in skrb za lokalno okolje sta med strateškimi cilji podjetja. Skrbijo za obvladovanje proizvodnih okoljskih tveganj tako, da z nadzorom in visokotehnološko opremo zmanjšujejo svoj vpliv na okolje, pri čemer so v okviru zakonsko predpisanih količin dovoljenih izpustov. Hkrati želijo lokalnemu okolju pomagati tudi pri njihovih aktivnostih za izboljšanje kakovosti bivanja. jpš