Sto dvajset let zatem, ko je v Kočevje pripeljal prvi vlak, in 43 let zatem, ko je lokomotiva v Ljubljano odpeljala zadnje potniške vagone, bo po kočevski železniški progi znova zapeljal vlak. A se bodo potniki danes odpeljali le do Ribnice, saj državi v petih letih ni uspelo obnoviti celotne proge, temveč le 36-kilometrski odsek. Stari tiri do Kočevja ne bi zdržali tolikšne osne obremenitve; na zadnji »vožnji« so se župani po zaraščenih in uničenih tirih od Ribnice do Kočevja z drezino peljali s hitrostjo največ 20 kilometrov na uro. Kmalu zatem je inšpektor zaprl odsek od Lipovca do Kočevja, zato sodelujoči pri organizaciji praznovanja pomembne obletnice ne smejo potnikov od Ribnice do Kočevja popeljati z »lažjim« prevoznim sredstvom. »V sodelovanju s Slovenskimi železnicami smo skušali spremeniti vozni red vlaka in z avtobusno povezavo do Kočevja vseeno izpeljati dogodek, pa žal to ni bilo mogoče,« je razočaran kočevski župan Vladimir Prebilič, ki znova opozarja na nujnost rekonstrukcije celotne kočevske proge.

Za dokončanje obnove še 40 milijonov evrov

Po delu proge – ta je bila zgrajena predvsem zaradi prevoza rjavega premoga iz kočevskega rudnika – sicer že nekaj časa vozijo tovorni vlaki. Ti prevažajo naftne derivate do državnega skladišča blagovnih rezerv na Ortneku. Obnova tega odseka je spadala pod prvo od treh faz obnavljanja železniške proge, drugo fazo pa so v Slovenskih železnicah razdelili na dve etapi. V prvi so obnovili odsek do Ribnice in tamkajšnjo železniško postajo, v drugi pa načrtujejo obnovo 13-kilometrskega odseka do Kočevja. V kolikšnem času bo država, ki ji je v petih letih z nekaj več kot petdesetimi milijoni evrov uspelo obnoviti 36 od 49 kilometrov proge, končala obnovo celotne proge, še ni znano, saj še vedno ni zagotovljenega denarja. Za obnovo trase in tirov do Kočevja bi potrebovali okoli 20 milijonov evrov, dodatnih 20 pa za zavarovanje celotne proge s signalnovarnostnimi in telekomunikacijskimi napravami. Župani občin od Barja do Kolpe, ki poudarjajo, da je obnova proge izredno pomembna za razvoj regije, so sicer pred časom vladi predlagali, naj denar iz programa Pokolpje preusmeri v obnovo proge, a se je izkazalo, da teh sredstev ni. »Prva ideja je bila, da bi del cestnega evra namenili za to progo. Ta ideja ni bila realizirana. Naš drugi predlog je bil, da bi se del sredstev, ki jih ima država na razpolago za 3. a razvojno os za cestni del, prerazporedi na železniški del. Pa smo ugotovili, da tega denarja država nima, čeprav je ves čas govorila, da ga ima. Vse ideje, ki jih predlagamo, izhajajo iz dejstev, ki jih prikazuje država, potem pa ugotovimo, da na teh postavkah denarja ni,« je povedal Prebilič.

Z vlakom hitreje in ceneje v Ljubljano

V Slovenskih železnicah so izračunali, da bi vlak od Kočevja do Ljubljane potreboval uro in dvajset minut, vozovnica pa bi stala 5,48 evra. To je hitreje in ceneje od zdaj edine javne potniške povezave, saj avtobus isto razdaljo v povprečju prevozi v uri in pol, v prometnih konicah pa do prestolnice vozi tudi dve uri. Avtobusna vozovnica stane 6,70 evra. »Naredili bomo vse, da bomo do zagona potniškega prometa te številke izboljšali,« je povedal Mihael Grah iz Slovenskih železnic in dodal, da so z nekaj spremembami, na primer deviacijo Predole, že izboljšali hitrost. Če pa so v Slovenskih železnicah še pred nekaj meseci zagovarjali trditev, da zagon potniškega prometa ni smiseln, dokler se ne obnovi celotna proga, zdaj razmišljajo tudi o možnosti, da bi pred končanjem vseh del uvedli potniški promet do Ribnice.