O spodbujanju nastajanja zelenih delovnih mest bodo govorili na prvi nacionalni konferenci Spodbujamo zelena delovna mesta, ki bo v organizaciji Umanotere in partnerjev potekala 17. oktobra. Na njej bodo predstavili slovenske in evropske spodbude za zelena delovna mesta, kot so nova finančna perspektiva, strateški dokumenti v podporo zelenim delovnim mestom, zeleno javno naročanje in drugi, udeleženci pa bodo spoznali tudi domače in tuje primere dobrih praks.

»S konferenco nagovarjamo predvsem podjetja, lokalne skupnosti, svetovalce zaposlitve, odločevalce, strokovno javnost in druge, da spoznajo obstoječe mehanizme podpornega okolja in da spodbudimo njihovo sodelovanje, pa tudi mlade, ki šele stopajo na trg dela, da dobijo širšo sliko o dejavnostih, ki so v nastajanju in kjer svoje poklicne izzive lahko poiščejo tudi sami,« je povedala Gaja Brecelj, vodja projekta iz Umanotere. jpš