Izbira in postavljanje kipov in spomenikov po mestih in podeželju ni ljubiteljska dejavnost, kot se morda zdi iz stanja v državi, ampak zahteva poznavanje urbanizma, arhitekture, kiparstva, sociologije, umetnostne zgodovine in zgodovine. Mestna občina Ljubljana (MOL), na območje katere bo umeščen tudi spomenik vsem žrtvam vojn, ima za ta namen posebno komisijo za postavitev javnih spomenikov - obeležij. Toda njena mnenja so očitno nekaj, kar si v MOL predstavljajo kot ruski bife: jemljejo, kar jim je všeč, in pustijo, kar jim ni, ne glede na strokovno utemeljenost. Komisija namreč v glavnem presoja pobude meščanov, smiselnost, lokacijo in kakovost predlogov spominskih obeležij, ne pa tudi tistega, kar si zastavijo odgovorni v MOL, podžupan Janez Koželj ali pa Zavod za turizem.

Komisija tako nikoli ni odločala o ohranitvi treh Brdarjevih kipov na Mesarskem mostu, ki so jih ob odprtju mostu postavili kot začasno razstavo, potem pa spremenili v stalno; nedavno so jo, ravno tako brez odločanja komisije, še povečali s številnimi novimi kipi na Petkovškovem nabrežju. Komisija tudi ni odločala o skulpturi Dragice Čadež, posvečeni demonstrantkam proti fašizmu leta 1943, ki je pred stolnico zamenjala prejšnji steber, in ne o Hribarjevem spomeniku, ki je bil izbran na vabljenem natečaju. Komisija je zavrnila predlog postavitve kipa Gustava Mahlerja pred Slovensko filharmonijo, ki ga je izdelal Bojan Kunaver, kot strokovno in lokacijsko neustreznega, a ga je podžupan Koželj, češ da gre za donacijo, vseeno potrdil; spremenili so le lokacijo. Negativno mnenje komisije so povozili tudi v primeru postavitve kipa Adolfu Jenku pred Kazino, ki ga je izdelala kiparka Meta Kastelic. Mar Ljubljana vsakomur, ki se »pogodi« z odgovornimi, dopušča, da v javni prostor postavlja kar koli kamor koli?

Komisija je bila tudi z izbiro lokacije za spomenik vsem žrtvam vojn leta 2011 le seznanjena in se ni podrobno ukvarjala niti z ožje opredeljeno lokacijo (torej Južnim trgom) niti z njenimi plusi ali minusi. Čemu torej služi komisija, ki je tolikokrat izločena iz presojanja ali pa preslišana? Očitno videzu strokovnosti. Medtem odločitve dejansko sprejema podžupan Koželj (ki nam sicer na naša vprašanja do danes ni utegnil odgovoriti) – v navzkrižni rabi politične funkcije, zasebnih dogovorov in članstva v strokovnih komisijah. To pa že kaže na nedemokratično uveljavljanje osebnih vizij.