Družbe Iskra Sistemi, Riko, IMP, Javna razsvetljava in Traffic Design so v skupni ponudbi za izvedbo del ponudili 11.996.422 evrov, medtem ko sta družbi Tenzor in GVO skupaj ponudili 10.421.846 evrov. V obeh primerih DDV ni vštet v ceno, oboji pa so priložili tudi bančne garancije, je za STA pojasnil tiskovni predstavnik na Družbi za avtoceste v RS (Dars) Marjan Koler.

Strokovna komisija za izvedbo omenjenega javnega naročila bo svoje delo nadaljevala s podrobnim pregledom, analizo, vrednotenjem in ocenjevanjem ponudbe in o tem pripravila strokovno poročilo s predlogom odločitve za upravo Darsa.

Rok za izvedbo del je pet mesecev po uvedbi v delo, k čemur je treba prišteti še 45 dni za preizkus in odpravo morebitnih napak, je še navedel Koler.