Večina se nas odloča na osnovi meritve fizikalnih in kemičnih parametrov grozdja, od najosnovnejših meritev (sladkor, skupne kisline, pH, delež jabolčne kisline) do bolj kompleksnih (aromatske značilnosti, fenolna zrelost…). Temu dodamo še informacije o bolezenskem in fiziološkem stanju rastline. Informacije tega trenutka poskušamo preslikati v različna možna stanja grozdja v prihodnosti, kjer igrata močno vlogo vremenska napoved in naša zavestna odločitev, kakšen stil vina si želimo. Dodatno je včasih treba scenarije spremeniti glede na dogodke iz preteklosti, ki so morda usodno zaznamovali trte: sušni stres, napad bolezni in podobno. Nekateri poskušamo te odločitve izvesti še v skladu s koledarjem Marie Thun, kar stvari dodatno zaplete.

Skratka, trenutek trgatve, ko s škarjami zarežemo proti peclju, je skoncentriran dogodek. Bum! Odrežemo očesom viden grozd, hkrati z družbo mikroskopskih organizmov, določljivih kemijskih elementov, zaznavnih mas in energij ter nezaznavnega. Odnos trta-grozd je končan, tukaj je tipična ločitev s polaganjem računov o dobrih in slabih trenutkih zakona. V tej sekundi se ustavijo, skoncentrirajo vsi dogodki ljubezenskega trikotnika trta-vinogradnik-grozd. Grozd takoj prebegne v nov odnos, od te sekunde zgolj monogamen: vinar-grozd. A ne za dolgo: grozd gre v mošt, iz mošta v vino, iz vina gre v steklenico in naprej v čašo…