Pavec je v predlogu o dokončanju del v predoru Markovec zapisal, da je končanje nujnih poslov smiselno iz razloga, ker se na ta način lahko poveča stečajna masa, saj je imel izvajalec del vse cene dogovorjene vnaprej, je razvidno iz objave na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.

Po mnenju stečajnega upravitelja stečajni dolžnik lahko v primeru dokončanja nujnih poslov vsekakor poveča stečajno maso, saj so bile med naročnikom in izvajalcem dogovorjene dobre cene, ki so omogočale dobiček. Pavec ocenjuje, da je količina del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje predora Markovec minimalna, in bi se gradnja lahko dokončala v enem do dveh mesecih, zato se s končanjem nujnih poslov ne bi zavleklo unovčevanje stečajne mase.

Upravitelj je še dodal, da s končanjem nujnih poslov, stečajni dolžnik ne bi prevzemal večjih tveganj, saj bi dela celjska podružnica Alpine Bau lahko izvedla s svojimi nekdanjimi delavci, kar pomeni, da ni potrebno iskati zunanjih izvajalcev.

V Darsu, ki je naročnik posla, pa so za STA povedali, da s sklepom celjskega okrožnega sodišča niso seznanjeni. "Pogodba o graditvi predora Markovec je sicer bila že pred časom odpovedana tako s strani Darsa, kot tudi s strani avstrijske Alpine Bau. V pripravi je razpis za dokončanje del, ki bo objavljen predvidoma oktobra letos," so še dodali v Darsu.

Dars je pogodbo z Alpine Bau za dokončanje del v predoru Markovec prekinil v začetku avgusta in takrat začel s postopkom unovčenja bančne garancije za dobro izvedbo del v višini 10 odstotkov pogodbene vrednosti. Bančna garancija pri Novi Ljubljanski banki znaša slabih 5,4 milijona evrov, medtem ko naj bi za dokončanje del neuradno potrebovali največ milijon evrov.