Kot še trdijo, se je med počitnicami že nabralo dovolj pomembnih tem za novo sejo. Med drugim bi radi čim prej spregovorili o naslednjem proračunu, zapletih pri gradnji kanalizacijskega in vodovodnega sistema, slišali poročilo o gradnji OŠ Toma Brejca in kdaj se bo začela gradnja OŠ Frana Albrehta. Prav tako aktualen je pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja za programsko obdobje 2014–2020, nekaj občinskih prostorskih aktov, določiti pa je treba tudi vrednost točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in cene programov za predšolsko vzgojo, saj bodo sicer starši vsaj mesec dni za svoje otroke v vrtcu plačevali po višjih cenah. V opoziciji domnevajo, da gre pri preložitvi seje »predvsem za željo po čim manjšem nadzoru dela župana in občinske uprave, ki očitno tudi ni pripravila potrebnih materialov«.

Župan Marjan Šarec pojasnjuje, da mora po poslovniku občinskega sveta, statutu občine in zakonu o lokalni samoupravi župan sklicati najmanj štiri seje na leto. »Kamniški občinski svet je letos že šestkrat zasedal, navedeno tematiko pa je mogoče brez škode obravnavati tudi na eni izmed kasnejših sej,« meni Šarec. Dodaja, da so prav opozicijski svetniki letos maja z rebalansom znižali tudi sredstva za delovanje občinskega sveta in odborov in je tako denarja le še za dve seji. Vsaka seja namreč stane okoli 12.000 evrov. av