V vasi so tako ostali samo ženske in otroci, ki so bili naslednja leta prisiljeni živeti v glavnem v okoliških skromnih vinskih hramih ali kje pri sorodnikih. Ustaši so po opravljenem pokolu vas namreč do tal požgali. Spomin na dogajanje na Planini se dotakne tudi dogodka iz slovenske osamosvojitvene vojne, ko je naša miličniška enota v bližini omenjene zgornje postaje vlečnice zajela in razorožila pripadnike enote JLA, ki so jo pred tem ustavili v Krakovskem gozdu.

Danes tu stanujejo mlade družine

Slavnostni govornik, zgodovinar Jože Pirjevec, se je v svojem govoru dotaknil obeh vojn in njihovih posledic ter bil kritičen do vseh, ki so se na kakršen koli način obrnili proti lastnemu narodu.

Planina danes daje videz urejene vasi. V osemdesetih letih preteklega stoletja jo je z dolino povezala asfaltna cesta, šolarje (ti so trenutno samo štirje) avtobus pobere tako rekoč pred hišnim pragom. Res je, da je pet hiš danes nenaseljenih, a so vaščani veseli, da si je v drugih petih dom ustvarilo ravno toliko mladih družin. Od otrok, ki so leta 1942 doživeli tisto strahoto, jih danes živi še 20, med njimi trije moški. Terezija Kodrič in Angela Stipič se tistih dni še vedno spominjata, o obnovi požganih hiš pa povesta, da je trajala štiri leta, da jim je država tedaj pomagala predvsem z gradbenim materialom, ter da so za obnovo domačij poprijele zgolj ženske, saj so bili vsi moški vaščani pokopani v jami nad vasjo.

Pogrešajo nekdanje zime

S sedanjim vaškim vsakdanom so v glavnem zadovoljni tudi preostali Planinci, pogrešajo le nekdanji zimski živžav, ko so vas v precejšnjem številu obiskovali ljubitelji smučanja. Smučišče namreč iz več razlogov že nekaj let več ne deluje.

»Tudi sam sodim med smučarje, ki Planino pogrešamo, toda slabe snežne razmere kot posledica globalnega segrevanja ter poostrena žičnična zakonodaja žal ne omogočajo ekonomske upravičenosti vlaganja v naprave tega smučišča,« nam je na vprašanje, ki tare mnoge Planince, odgovoril krški župan Miran Stanko.

Da za življenje v najvišje ležeči vasi v krajevni skupnosti Podbočje poskrbijo po najboljših močeh, nam je zatrdil tudi njen predsednik Janez Barbič. Pogreša le nekaj več složnosti med vaščani, ki bi z organiziranjem raznih prireditev visoko na Gorjance lahko pritegnili dosti več obiskovalcev kot sicer.