Občina z županom Markom Diacijem na čelu je zato maksimalno pospešila gradnjo protipoplavne zaščite na območju cone in območjih, ki so ob večjih nalivih poplavljena. Zaradi Voglajne in njenih pritokov je namreč poplavno ogroženo tudi mesto. Ob poplavah 2010 so imeli v Šentjurju za 400.000 evrov škode.

Aprila letos je župan s predstavniki ministrstva za kmetijstvo in okolje podpisal pogodbo o sofinanciranju protipoplavnih ukrepov, včeraj pa je pogodbo za nekatera dela podpisal še z izvajalcem del, ki bo z deli začel v treh dneh. Do konca junija prihodnje leto mora zgraditi 1709 metrov protipoplavnih nasipov, 559 protipoplavnih zidov, očistiti strugo Voglajno pri mostu Bohor in opraviti še vrsto zaščitnih del, ki bodo stala 1,2 milijona evrov. Celoten projekt je ocenjen na 2,6 milijona evrov. Skoraj dva milijona bo prispevalo ministrstvo za kmetijstvo in okolje. V občini si obetajo, da bo po ukrepih nova industrijska cona privlačnejša za investitorje, zato posvečajo projektu in načrtovani navezovalni cesti Dramlje–Šentjur velik pomen tudi zaradi novih delovnih mest. Zaradi protipoplavnih ukrepov v Šentjurju pa bodo pred poplavami varnejši tudi v Štorah. gm