Trboveljčane, ki občino spodbujajo k ureditvi kolesarske steze skozi mesto, je junija tako prijetno presenetila novica, da bodo ob zamenjavi vročevoda v Ulici Sallaumines uredili tudi koridor za kolesarsko stezo, kot jih je neprijetno presenetila vest, da kolesarske steze zaradi civilne iniciative 84 stanovalcev Sallauminesa morda sploh ne bo. Bodo pa na promenadi na novo zasadili zelenje in namestili novo parkovno opremo. Vrednost naložbe skupaj z zamenjavo vročevoda znaša 535.000 evrov.

Na občini pravijo, da odločitve o kolesarski stezi, ki jo je v načrt ureditve promenadnega dela ulice sicer že umestilo podjetje Pronig, še niso sprejeli, pa tudi če bi kolesarsko stezo umestili v ulico, bi bila ta samo označena, kar po njihovem pomeni, da bi »stanje ostalo enako, saj že zdaj v tej pešconi poteka promet s kolesi«. »Vsekakor bi bilo stanje z označitvijo boljše, ker bi bilo preglednejše, površine pa bolj kakovostno urejene,« kot da se ne strinjajo sami s sabo dodajajo na trboveljski občini, kjer so na naslov župana, komisije za okolje in prostor ter komisije za prošnje in pritožbe občanov iz rok Leona Janežiča in Irene Medved prejeli 84 podpisov stanovalcev, ki so proti temu, da bi po ulici potekala kolesarska steza. Vseh prebivalcev na Sallauminesu je vsaj 1000.

Nenadna sprememba načrtov oziroma neodločenost občine glede kolesarske steze na Sallauminesu je vznemirila precej številnejše kolesarje, ki si za spodbujanje kolesarske kulture v mestu prizadevajo tudi v skupini na facebooku Trbovlje na kolo. S to stezo so si namreč obetali premik na področju zagotavljanja pogojev za varno kolesarjenje po mestu, čeprav kolesarska steza zaradi pomanjkanja prostora ni predvidena niti pri prenovi mestne ulice na odseku Kešetovo–Rudarska, ki ravno tako že poteka. Kolesarji so kljub vsemu prepričani, da je prostora dovolj za vse. Še več, celo bolje in za vse tudi varnejše bi bilo, če bi imeli označen svoj prostor, preostali del površin pa bi bil namenjen pešcem, poudarjajo. »Mislila sem, da sem doživela že vse, ampak tega, da bi nekoga motila kolesarska steza, ki bo potekala tam, kjer se zdaj že tako in tako vozijo kolesarji, pa še nisem slišala,« je nad potezo civilne iniciative razočarana Sara Sotlar.

Kot so zapisali v podjetju Pronig, bi bila kolesarska steza v Ulici Sallaumines sicer dolga le 190 metrov, vendar bi predstavljala prvi odsek ureditve kolesarskega prometa vzdolž Trbovelj. Občinarji pa imajo pri tem nemalo težav, kako kolesarsko stezo od Gabrskega do železniške postaje umestiti v prostor, saj bi za to morali podreti nekatere objekte, preurediti komunalno infrastrukturo in na določenih odsekih tudi prometno ureditev. »Rešitev na tako strnjenem mestnem območju bi bila enostranska ukinitev hodnikov za pešce oziroma sprememba namembnosti teh v kolesarsko stezo. To pa je z vidika zagotavljanja prometne varnosti v mestu zelo vprašljivo,« o takšni rešitvi dvomijo na občini, kjer zaradi številnih pobud občanov po ureditvi kolesarske steze skozi mesto preučujejo tudi nekatere druge, »nestandardne« rešitve. Med njimi je združevanje površin za pešce s površinami za kolesarje, vendar bo to, pojasnjujejo, zagotovo vzelo več časa.