Njihovo število se bo do konca leta še zmanjševalo, uvedli bodo drseči delovni čas tako za diplomirane medicinske sestre kot tudi za zdravnike, slednji pa bodo varčevanje še najbolj občutili pri dežurstvih. Plačila dežurstev bodo namreč obračunana po osnovnem referenčnem količniku in ne na podlagi dejanskega plačnega razreda, v katerega je uvrščen posamezni zdravnik.

Z vsemi omenjenimi ukrepi naj bi bolnišnica na letni ravniprihranila 630.000 evrov. Lavre sicer ocenjuje, da je finančno stanje bolnišnice resno, ne pa alarmantno, pa čeprav so imeli ob polletju 547.000 evrov izgube, medtem ko so celotno lansko poslovno leto končali s 612.000 evri minusa.

Lavre meni, da bodo do konca leta stoodstotno realizirali začrtani program do zdravstvene zavarovalnice, z nižanjem večine odhodkov zagotavljali tudi likvidnost poslovanja in redno izplačevali plače, pa tudi obveznosti do dobaviteljev, ki jim trenutno dolgujejo že tri milijone evrov. Direktor se v primeru uravnoteženja poslovanja nadeja, da bo lahko bolnišnica prihodnje leto najela od 1,5 do dva milijona evrov likvidnostnega posojila, ki bi ga vračali s prihranki iz ukrepov.

Da razmere v bolnišnici niso rožnate, pove tudi dejstvo, da strokovni svet bolnišnice predlaganih varčevalnih ukrepov ni podprl, zato je direktor članom sveta zavoda tudi ponudil odstop. A ga člani sveta niso sprejeli, temveč so podprli ukrepe, četudi so zaposleni predlagali celo znižanje plač za dva odstotka ali pa bi se celo odpovedali plačilu za en delovni dan. A to zakonsko naj ne bi bilo izvedljivo.