Dom upokojencev Kranj je star štiri desetletja, v zadnjem času pa so po oceni direktorice Zvonke Hočevar z lastnimi sredstvi, pomočjo občine in velikim prispevkom iz evropskih virov (1,2 milijona) uspešno končali energetsko prenovo. Zamenjali so več kot 600 oken, 3000 kvadratnih metrov kritine in bolje izolirali pročelje, dodali sončne kolektorje in črpalko, varčne ventile in še kaj. Skupna vrednost naložbe je več kot 1,8 milijona evrov, sami so prispevali okoli 550.000 evrov.

Ključno je tudi urejanje prostorov za pomoč na domu, ki je ena od zelo pomembnih dejavnosti in obsega kar 30 negovalk. Zunanjim uporabnikom vsak dan ponudijo okoli 160 kosil, približno toliko je dnevnih obiskov negovalk po domovih, 32 starejših pa je vključenih v dnevno varstvo.

Dom ima 212 stanovalcev in sodi med večje, mnogi starostniki pa vloge oddajo za vsak primer, in zato jih imajo še vedno v evidenci 743, 87 pa bi jih v dom prišlo takoj, če bi le bil prostor. Čakalna doba za moške je leto dni in pol, za ženske leto dni daljša, za enoposteljne sobe pa je treba počakati tudi do tri leta. V zadnjem času se število novih vlog znižuje, to pa je tudi posledica nekaterih ukrepov države pri plačevanju oskrbnin oziroma dodatkov. V domu je zaposlenih 144 ljudi, 10 jih tam dela tudi prek javnih del. Zaradi stalnih prenov, izboljšav ter tudi odnosa zaposlenih do oskrbovancev je dom v bližini različnih ustanov, trgovin, mestnega središča dokaj prijazen do stanovalcev, ki imajo od letos še več urejenih površin za sprehode. šu