Mestna občina Ljubljana je dvotretjinska solastnica parcel na območju severno od avtocestnega priključka ob Tržaški cesti na Viču, tretjinski solastniški delež države pa potrebuje zaradi izgradnje dvopasovne povezovalne ceste s spremljajočo obcestno ureditvijo. Cesta bo potekala od obstoječega križišča z avtocestnim priključkom na Tržaški cesti do Ceste Dolomitskega odreda in naprej do Ceste na Vrhovce. Za podpis pogodbe je vlada pooblastila ministra, pristojnega za pravosodje, so zapisali v gradivu po seji vlade.

Ministra za kulturo Uroša Grilca pa je vlada danes pooblastila, da izvede prenos več državnih nepremičnin na Mestno občino Ptuj. Med drugim gre za kompleks Dominikanskega samostana na Ptuju, kjer je do maja 2012 svojo dejavnost izvajal Zgodovinski arhiv na Ptuju, po preselitvi arhiva pa so prostori prazni. Prenos lastninske pravice na ptujsko občino bo osnova za obnovo in ureditev celotnega kompleksa samostana za vzpostavitev kongresno-kulturne dvorane in s tem oživitev kulturnega spomenika, pojasnjujejo v gradivu.

Prav tako bodo na Mestno občino Ptuj prenesli stavbo v območju nekdanje vojašnice na Vičavi, ki jo je za svojo dejavnost uporabljal Zgodovinski arhiv na Ptuju, po njegovi preselitvi pa je prazna. Mestna občina Ptuj, ki je prosila za prenos, namerava nepremičnine nameniti za izvajanje različnih kulturnih dejavnosti društev in drugih nevladnih organizacij. Prostori bodo namenjeni predvsem izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na področju ustvarjalnosti mladih.

S prenosom gradu Turnišče in parka ob njem, ki sta razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, pa želijo zagotoviti boljšo ohranitev kulturnega spomenika, večjo javno dostopnost ter rabo, skladno z družbenim pomenom in varstvenim režimom razglašenega kulturnega spomenika državnega pomena. Mestna občina Ptuj bo izvedla celostno obnovo in spomenik namenila razvoju podjetništva za izvajanje spremljajoče dejavnosti izobraževanja in usposabljanja mladine in odraslih na področju kmetijstva, hortikulture, okoljevarstva, gostinstva in turizma, še pojasnjujejo v gradivu po seji vlade.