Med točkami dnevnega reda skupščine je tudi sprejem revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2012, skupaj s poročilom nadzornega odbora, imenovanje neodvisnega revizorja za poslovno leto 2013. Sprejemali pa bodo tudi poročila predsednikov vseh zborov za minulo sezono ter programske cilje in načrte disciplin za novo, olimpijsko sezono 2013/2014. Na dnevnem redu skupščine so tudi poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za svetovni pokal za minulo sezono.

V statut želijo vnesti nove klasifikacije, potrebne za opravljanje dejavnosti zveze. Med drugim na primer za prodajo tekstila, da se lahko prodaja bunde, majice, hlače, kape in druge artikle z namenom zagotoviti podlago za ustrezno trženje znamke, imena in podobe SZS.

V predlogu sprememb statuta pa je tudi vprašanje dodelitve nagrade predsedniku zveze. "Iz narave opravljanja funkcije predsednika SZS se je v praksi izkazalo, da sta tako direktor kot predsednik SZS v tem trenutku polno vključena v delo SZS in sicer predsednik pri pridobivanju sponzorjev, pripravi vizije in strategije, izvedbi strategije, mednarodnih odnosih in nalogah, ki jih mora opravljati SZS. Zato je podan predlog, da se delo predsednika lahko tudi nagradi. O dodelitvi nagrade odloča izvršilni odbor (IO) in sicer na podlagi kriterijev, ki bodo opredeljeni v posebnem pravilniku, ki ga bo moral potrditi IO," je opisano v obrazložitvi sprememb statusa zveze.