Potem ko so vaščani štirih kočevskih vasi konec minulega tedna zahtevali ustavitev vseh del v romskem naselju Griček pri Željnah, se je del vaščanov konec tedna premislil. Nekaj prebivalcev se zdaj strinja, naj se dela v naselju nadaljujejo, a le pod pogojem, da se tja ne bodo naselili novi Romi.

»Ker smo dobili zagotovilo, da se z izvedbo projekta ne bodo naseljevali novi Romi, preklicujemo napoved oviranja del v tem naselju,« je v dopisu, poslanem občini Kočevje, zapisala Milojka Potočnik, predsednica krajevne skupnosti Šalka vas. Vaščani Grička pri Željnah so se premislili po tem, ko so si skupaj s kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem ogledali delovišče in ko jim je ta zatrdil, da bodo dela vključevala zgolj obstoječe romske družine. Vaščani Grička pri Željnah v dopisu poudarjajo, da morajo preostale parcele ostati brez komunalnih priključkov. V naselju zdaj v sedmih hišah živi šestindvajset Romov, občina pa namerava s pol milijona evrov nepovratnih sredstev komunalno opremiti šest gradbenih sklopov oziroma petnajst gradbenih parcel. Dva gradbena sklopa sta še prosta oziroma nenaseljena.

Koliko od štiristotih vaščanov Grička pri Željnah, Željn, Šalke vasi in Klinje vasi, ki so minuli teden podpisali peticijo za ustavitev vseh del, se je premislilo, ni znano. Dopis je v imenu vaščanov celotnega naselja Griček pri Željnah poslala predsednica krajevne skupnosti, a ni priložila podpisov. Se pa z odločitvijo, da naj se pol milijona evrov porabi za komunalno opremljanje hektar velikega območja v naselju Griček pri Željnah, strinjajo Romi, ki tam že živijo.

»Če so se vaščani premislili, potem naj se podpišejo,« je kritičen Aleš Žnidaršič, član civilne iniciative, ki vztraja pri ustavitvi del. Vaščani, ki so podpisali peticijo zoper nadaljevanje del, se namreč bojijo, da bodo komunalno opremljena stavbna zemljišča privabila nove romske družine. »Župan govori eno, v projektni dokumentaciji pa je zapisano drugo,« pojasnjuje Alenka Jelenovič, svetnica SNS. V projektni dokumentaciji je namreč zapisano, da bo zgrajena sanitarna kanalizacija, ki bo namenjena za odvajanje sanitarnih vod iz petih obstoječih in predvidenih desetih do dvanajstih novih stanovanjskih objektov. Iz preostale dokumentacije je sicer razvidno, da občina gradi kanalizacijo za sedemnajst hišnih priključkov. Tudi zato je Jelenovičeva že zbrala enajst podpisov kočevskih svetnikov, ki zahtevajo sklic izredne seje. Kočevski župan bi moral skladno s poslovnikom sejo sklicati, če bo presodil, da za to ni potrebe, pa jo bodo – tako pravi Jelenovičeva – sklicali svetniki sami.