Vsa pozornost je bila od letnih rezultatov hitro preusmerjena k vroči temi – likvidaciji dveh slovenskih bank. Glede na bilančno vsoto in tržni delež obeh bank se je razvnela vroča debata o načinu njunega reševanja. Večina meni, da se je Banka Slovenije odločila za neustrezno rešitev in da se je namesto za stečaj odločila za nadzorovano likvidacijo. Drugače povedano, poplačani bodo vsi deponenti bank, tako pravne kot fizične osebe, ne glede na višino sredstev. Prav tako bodo v celoti poplačani (ob zapadlosti) tudi imetniki navadnih obveznic, izgubo bodo utrpeli samo dejanski lastniki obeh bank in imetniki podrejenega dolga (podrejene obveznice).

Glede na dejstvo, da ne gre za sistemsko pomembni banki, v oči bode predvsem garancija države za vloge v obeh bankah v višini več kot milijarda evrov in dejstvo, da je bila ta milijarda evrov namenjena za naše največje tri banke, ki so seveda sistemsko pomembne. S te perspektive je očitek, da se je Banka Slovenije lotila reševanja bančnih težav pri repu in ne pri glavi, na mestu. Seveda je treba upoštevati še en dejavnik, na katerega vsi kar močno pozabljajo, in to je panika oziroma v tujini tako imenovani »bank run«. Banka Slovenija se po mojem mnenju boji predvsem množičnega odliva depozitov iz domačih bank. Če bi namreč pustili propasti obe banki (ju poslati v stečaj), ki sta v postopku likvidacije, bi bile zajamčene le vloge prebivalstva do 100.000 evrov. Drugače povedano, v celoti bi bili poplačani samo deponenti kot fizične osebe do zneska 100.000 evrov, vsi drugi (vse pravne osebe, fizične osebe z depoziti nad 100.000 evrov in imetniki navadnih obveznic) pa le deloma ali v skrajnem primeru celo nič. In prav ta scenarij je oziroma bi lahko bil katastrofičen, saj bi povzročil paniko na trgu v smislu, da bi deponenti začeli množično dvigovati depozite oziroma denar iz bank. In to ne samo na obeh bankah v likvidaciji, ampak tudi na ostalih, ki so sistemske in ki prav tako potrebujejo kapitalsko injekcijo. Zaupanje v domači bančni sistem bi bilo načeto, likvidnost vseh bank bi bila močno otežena, spet bi doživeli nočno kampiranje pred poslovalnicami bank in denar bi se po vsej verjetnosti selil v tujino in v domačo nogavico.