V šestih letih že sedem vlog

Občine Šentjernej, Škocjan, Straža, Šmarješke Toplice in Mestna občina Novo mesto kot nosilka projekta so že leta 2007 začele skupni projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Od takrat so pripravile kar sedem različic vlog za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada, a jim je zaradi nejasnih določil in zahtevanih dopolnitev od države šele julija uspelo dobiti potrdilo kmetijskega ministrstva, da je tokrat njihova vloga popolna v vseh pogledih, to jo je posredovalo tudi ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, pristojnemu za izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Izvajalci so že izbrani. Zdaj v Novem mestu čakajo le še na odločbo o dodelitvi sredstev in na podpis pogodbe o sofinanciranju operacije med kmetijskim ministrstvom in novomeško občino kot nosilko projekta.

Da je dolenjski vodovod res v zelo kritičnem stanju, kaže tudi odločba zdravstvenega inšpektorata iz letošnjega maja, s katero je novomeški Komunali kot izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo odredil, da mora najpozneje do junija 2015 odpraviti neskladnosti oskrbe z vodo z veljavnimi predpisi. Kot pojasnjuje Muhič, je bil glavni vzrok povečanje števila dni, ko voda iz vodnih virov Jezero in Stopiče zdravstveno ni bila ustrezna.

»Voda je bila bakteriološko in kemično sicer neoporečna, šlo pa je za povečanje motnosti, zato smo morali izdajati opozorila o obveznem prekuhavanju,« pravi Muhič.

Z odločbo ministrstva se že mudi

Če bo gospodarsko ministrstvo izdalo odločbo najpozneje v prihodnjem tednu, bi lahko izbrani izvajalci po Muhičevih napovedih dela začeli v drugi polovici septembra, glavnino del pa končali do novembra 2014. »Vsi stroški, ki bi morda nastali po letu 2015, bi bili neupravičeni in bi v celoti odpadli na sodelujoče občine. Zato je zelo pomembno, da se k projektu pristopi pravočasno. Če pa bi odločbo o sofinanciranju prejeli šele konec leta ali celo v prihodnjem letu, bo izvedba fizičnih del zaradi obsega projekta v tako kratkem času vprašljiva,« dodaja.

Projekt, ki bo po zadnjih ocenah stal 16,5 milijona evrov, zajema sanacijo oziroma novogradnjo 40 kilometrov vodovodnega omrežja, gradnjo štirih novih vodohranov Kij, Škocjan, Gorenja vas in Dolenja Straža ter dveh vodarn oziroma čistilnih naprav za pripravo pitne vode na vodnih virih Jezero in Stopiče, pa tudi sanacijo obstoječih vodohranov Dolnja Težka voda in Gorenja Straža. Dobrih 75 odstotkov si obetajo iz kohezijskega sklada v okviru operativnega programa 2007–2013, preostali del pa naj bi v približno enakih deležih zagotovile država in občine.

Na gospodarskem ministrstvu so nam pojasnili, da so sredstva v okviru omenjenega operativnega programa že razdelili. So pa v zadnjem mesecu prejeli več projektov, med njimi tudi dolenjskega, ki izpolnjujejo merila za dodelitev sredstev. »Zato bomo v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo in okolje skušali najti ustrezno rešitev, bodisi s prerazporeditvijo sredstev iz projektov, ki se ne izvajajo v skladu z načrtovano dinamiko, bodisi s povečanjem dodatnih pravic porabe.« Kot dodajajo, pa ne izključujejo možnosti, da se ti projekti sofinancirajo v novem programskem obdobju 2014–2020.