Večje občine bodo močnejše, imele bodo boljše kadrovske in finančne zmožnosti in se bodo lažje soočale z razvojnimi izzivi, je prepričan Virant.

»Ne bo se divjalo«

Na današnjem sestanku so se po njegovih besedah dogovorili, da bodo oblikovali strokovno skupino, ki se bo projekta lotila postopoma. »Pomembna je kakovost projekta, vprašanje časa je sekundarnega pomena. Ne bo se divjalo,« je pojasnil minister. Pomembno je, kot pravi, da projekt podpre tudi stroka. Ali bo to uspelo do lokalnih volitev prihodnje leto, pa je po njegovih besedah težko reči.

Vzporedno bodo pripravili tudi reformo sistema financiranja občin, in sicer tako, da se spodbuja njihovo združevanje. Združene občine bodo po Virantovem mnenju močnejše.

Primer Danske je prava smer za nas

Načini urejanja občin so po Evropi različni, minister pa izpostavlja primer Danske. Ta je po njegovih besedah izvedla reformo, s katero je število občin z okoli 200 zmanjšala na 80. To je prava smer tudi za Slovenijo, saj se je Slovenija preveč razdrobila, tako po finančnih kot po kadrovskih resursih.

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je pojasnil, da bo o tej temi razpravljala še poslanska skupina. Osebno pa meni, da bi bilo pametno ubrati drugačno metodo pri spremembah lokalne samouprave. Sam ne bi začel z ukinjanjem vseh občin, ki nimajo 5000 prebivalcev, temveč bi se projekta lotil z zmanjševanjem števila svetnikov. Določil bi tudi najmanjše število prebivalcev v občini, ki bi zadostovalo, da je župan lahko profesionalni. Spodbujati bi morali tudi formiranje skupnih služb v občinah, je pojasnil.

Še večji potencial za male občine

Po besedah vodje poslanske skupine SD Matjaža Hana so se na sestanku pogovarjali, kaj narediti, da bodo občine imele večji razvojni potencial. Zavedajo se, pravi, da so male občine v zadnjih 20 letih naredile velik korak naprej, vendar je treba zaradi črpanja evropskih sredstev poiskati še večji potencial zanje. Po njegovem mnenju lahko še en korak v lokalni samoupravi naredijo z združevanjem občin in prenosom pristojnosti.