Kot je razvidno iz objave, so na skladu oblikovali ločeni prednostni listi. Lista A je za prosilce brez lastne udeležbe in varščine, lista B pa je predvidena za prosilce z lastno udeležbo, ki bodo plačali tudi varščino.

Na listo A se je uvrstilo 2753 prosilcev, podelili pa so 213 stanovanj - 166 stanovanj je predvidenih za družine, 31 stanovanj za samske osebe, devet stanovanj je namenjenih invalidom, trajno vezanim na uporabo invalidskega vozička, sedem stanovanj pa ljudem z okvaro sluha ali vida.

Na listi B je medtem 540 prosilcev, podeljenih pa je 123 stanovanj, v veliki večini družinam, kar 106.

Prednostne liste so objavljene v časopisu Svet24, na spletnih straneh JSS in Mestne občine Ljubljana ter na oglasni deski stanovanjskega sklada. Vsi, ki so se prijavili na razpis, bodo dobili tudi odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo, možna pa je pritožba, ki jo je treba nasloviti na župana v roku 15 dni od dneva vročitve pisne odločbe oziroma sklepa.