V občini Lukovica je skupina opozicijskih svetnikov pred meseci zahtevala, da se znova preveri nepremično premoženje župana Mateja Kotnika in ugotovi, ali plačuje v skladu z njim tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. A napak niso našli. Je pa ob tem prišla skupina županu naklonjenih svetnikov na idejo, da bi nepremično premoženje in plačevanje nadomestila preverili tudi pri vseh drugih občinskih funkcionarjih in zaposlenih na Občini Lukovica.

Funkcionarji nevestni plačniki

Pregled je bil precej 'uspešnejši', saj je nepravilnosti kar mrgolelo in so na koncu sešteli, da je bila za njihova zazidana in nepozidana stavbna zemljišča s stanjem v naravi in javnimi evidencami usklajena le slaba četrtina zapisov. Na občinski upravi seznama funkcionarjev (ne)plačnikov poimensko niso razkrili, saj gre za osebne podatke. So pa dejali, da se jim je zdela pobuda, da bi preverili lastno in nepremično premoženje funkcionarjev in plačevanje nadomestil zelo smiselna, saj bi morali biti zaposleni na občini in funkcionarji zgled in ogledalo vsem občanom. »Kako naj bi sicer podatke popravljali in usklajevali pri vseh drugih občanih, če ne pometemo najprej pred lastnim pragom?« je v odgovor na naša vprašanja zapisala višja svetovalka Katka Bohinc in dodala, da zaradi nespoštovanja občinskega odloka o sprotnem ažuriranju občinskih evidenc in neplačevanja ustreznih nadomestil ne bodo nikogar kaznovali. Tudi funkcionarji so namreč le občani – za te pa velja, da so 'neuka stranka' in jih je treba na nepravilnosti opozoriti.

Zakaj ne tudi sosed?

Nevednost oziroma nepoznavanje občinskega odloka iz leta 1999 pa občinskih funkcionarjev po preveritvi ni rešila pred takojšnjo posodobitvijo občinskih evidenc in takojšnjim plačilom v skladu z njimi že v tem letu. Na občinski upravi pa so nam zaupali še, da večini nevestnih plačnikov posodobitev evidence ni dišala. Veliko jih je novo odmero komentiralo z vprašanjem, zakaj moram zdaj jaz plačati več, sosed pa ne? Več jih je tudi predlagalo, naj najprej posodobijo evidence za vso občino in šele nato vsem zaračunajo tudi nadomestilo po posodobljenih evidencah, so povedali na občini.

Na občini pravijo, da bodo podatke še naprej posodabljali, četudi država že za naslednje leto napoveduje davek na nepremičnine. Pričakujejo pa, da se bo država o uvedbi novega nepremičninskega davka izrekla še letos. V tem letu pa naj bi v občini od približno 3000 zavezancev za nekaj več zazidanih in nezazidanih nepremičnin pobrali za 420.398 evrov nadomestila. Lastno evidenco so vzpostavili leta 1999 in sicer na podlagi napovedi, ki so jo zavezanci sami predložili. »Od takrat pa do danes se je na teh nepremičninah marsikaj spremenilo (dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, rušitve, gradnje novih objektov, spremembe namembnosti objektov…),« ugotavlja Katka Bohinc in dodaja, da bodo po vsej verjetnosti s posodobitvijo občinskih evidenc nadaljevali po »dolinskih« naseljih: Lukovica, Prevoje, Šentvid, Krašnja in Blagovica pa tudi na Trojanah.