Prav iz naslova projekta Gorki pa od države letos kranjska občina še ne bo dobila predvidenih 3,7 milijona evrov evropskih sredstev in podobno je še pri nekaterih naložbah, ki so jih preprosto premaknili v naslednja leta.

Skoraj 47 milijonov obsežen proračun ene izmed večjih občin pri nas pa dokazuje tudi, da so mnogi načrti v Kranju dejansko že – preteklost. Prihodnje leto so namreč lokalne volitve, novi (ali stari) župan pa se bo spopadel z dejstvom, da naj bi Kranj do leta 2015 popolnoma izkoristil svoje možnosti zadolževanja. Zanimiva je tudi ocena župana Mohorja Bogataja, da do leta 2017 ne predvidevajo izgubljenih tožb. Te lahko občino obremenijo za najmanj 4 milijone evrov (NLB, dimnikarstvo Dovrtel), prav župan pa bo v kazenskem postopku moral pojasniti še 600.000 evrov visoko sporno poravnavo s Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, ki jo je izpeljal takoj po nastopu mandata.

Predlog rebalansa bistveno ne posega v načrtovane naložbe na drugih področjih, ker jih skoraj ni bilo. Kranjčani bodo na račun ogromne naložbe v komunalo, čistilno napravo ipd. namreč morali še za dolga leta pozabiti na večje naložbe v vrtce, športne objekte, avtobusno postajo ali pa najti druge vire sredstev. Kajti že zdaj opozarjajo, da bodo v primeru sprememb na državni ravni, ki še niso znane in lahko vplivajo na proračune v prihodnje, potrebni rezi tudi v sredstva za javne zavode in društva.