Bosanci spet najcenejši

Včeraj je na direkcijo za ceste prispelo pet ponudb. Najcenejše je bilo tudi tokrat bosansko gradbeno podjetje Integral inženjering s partnerjem podjetjem Gorenjc, ki je v pretežni lasti škofjeloškega gradbenega podjetja Tehnik. Njihova ponudba je vredna slabih 22 milijonov evrov. Na zadnjem, razveljavljenem razpisu so se kot prav tako najcenejši prijavili s 24 milijonov evrov vredno ponudbo. Zanimivo je, da je tudi tokrat druga najcenejša Gorenjska gradbena družba, ki bi predor pod Stenom dokončala zgolj za dvesto tisoč evrov več, kot so tokrat ponudili Bosanci. Gorenjska gradbena družba je bila na drugem razpisu že enkrat najcenejša, a je takrat svoje storitve ponujala za 25 milijonov. Med ponudniki so še Hidroelektra Niskogradnja iz Zagreba (25,7 milijona), Euro - Asfalt iz Sarajeva (25,5 milijona) in avstrijski Strabag (29,4 milijona). Tokrat se nobeno znano ali manj znano podjetje ni pritožilo na razpisno dokumentacijo, res pa je, da je na pošti kdo lahko pritožbo oddal tudi še včeraj pet pred deseto. V vsakem primeru mora direkcija za ceste zdaj najprej izbrati najugodnejšega ponudnika, kar lahko traja nekaj tednov, nato spet sledi možnost pritožbe katerega od neizbranih.

Rok za pritožbe je osem dni od prejetega obvestila o rezultatih razpisa. Kot je ta teden že poudaril Gregor Ficko, pa je zdaj res skrajni čas, da se začne gradnja, ki mora biti končana v dveh letih, sicer bomo izgubili evropske milijone, brez njih pa gradnja ni mogoča, saj država sama nima denarja za ta hip največji cestni projekt. Po razpisni dokumentaciji je rok za izvedbo del 20 mesecev po podpisu pogodbe. Da bi lahko uveljavljali povračilo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, morajo biti vsi obračuni zaključeni septembra 2015.

Pri državi gre rado šele v četrto

Država z gradnjo tega ključnega in najbolj zahtevnega dela obvoznice Škofja Loka res nima sreče. Gradnja je bila zaradi stečaja Primorja prekinjena in avgusta lani je bil objavljen prvi javni razpis za iskanje izvajalca za nadaljevanje gradbenih del. Izbrana je bila Gorenjska gradbena družba, a so morali razpis zaradi pritožbe in odločitve državne revizijske komisije marca letos ponoviti. Na direkciji so delno spremenili razpisno dokumentacijo in nov razpis objavili v začetku aprila. Tik pred iztekom roka (4 minute!) za oddajo ponudb je podjetje Sefo (ki se na razpis sploh ni prijavilo, gre pa za davčnega dolžnika z zaprtimi računi) prek odvetnika oddalo zahtevek za revizijo razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija je pritožbi ugodila tako, da se je razveljavila razpisna dokumentacija v delu, kjer je določeno, da mora vsak partner v skupni ponudbi izkazati najmanj eno zahtevano referenco za delo, ki ga prevzema, in v delu, kjer se opredeljuje višina zavarovanja za resnost ponudbe. Direkcija je objavila nov razpis in ponudbe zbirala do 12. avgusta. Tri dni prej se je na razpisno dokumentacijo pritožilo Gradbeno podjetje Tržič, ki tudi ni kandidiralo. Na direkciji za ceste so se na podlagi izkušnje od prej sami odločili, da revizijskemu zahtevku ugodijo. S tem so prihranili nekaj časa in takoj objavili nov razpis, na katerega se (kar pričakovano) nista prijavila niti Sefo, ki je zrušilo razpis številka dva, niti Gradbeno podjetje Tržič, ki se je pritožilo na razpis številka tri. Je pa sicer to podjetje hčerinsko podjetje Gorenjske gradbene družbe, ki je vedno med ponudniki in tudi sicer gradi preostale etape obvoznice.