Ti so v dveh dneh zbrali okoli 700 podpisov za takojšnjo ustavitev del. Občina je nameravala komunalno opremiti del vasi, ki zajema petnajst gradbenih parcel oziroma šest gradbenih sklopov. A ker sta dva sklopa prosta (na štirih pa že več let stoji sedem hiš, v katerih bivajo romske družine), se vaščani bojijo, da bi se na nezasedena komunalno opremljena stavbna zemljišča kmalu lahko priselile nove romske družine. »Novo naseljevanje Romov bi sprožilo nove težave in konflikte v občini, ki je zaradi revščine, velike brezposelnosti in razmeroma velike romske populacije že tako in tako socialna bomba,« opozarja Alenka Jelenovič, članica civilne iniciative in svetnica Slovenske nacionalne stranke. Jelenovičeva poudarja, da je župan ignoriral sklepe občinskega sveta: »Ti so bili jasni: aktivnosti glede gradnje naselja se ustavijo!« Prebivalka Šalke vasi dodaja, da je romska problematika pereč problem in jo je treba reševati celovito.

Prebilič pa trdi, da bodo s pol milijona evrov, ki so jih dobili na razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, zgradili infrastrukturo tistim Romom, ki že imajo hiše v Gričku pri Željnah. »Romi se ne morejo priseljevati, ker gre za parcele, ki jih bomo dali na razpolago že obstoječim hišam,« je poudaril Prebilič in zagotovil, da namerava občina še naprej ostati lastnik teh parcel. Vaščanom, ki so ga povprašali, zakaj občina hiš ni legalizirala in iz občinskega proračuna zagotovila denarja za gradnjo kanalizacijskega omrežja vsem vaščanom, ne zgolj Romom, pa je odgovoril: »Če imamo na voljo zastonj denar in temu rečemo ne, nas bo marsikdo povprašal po zdravi pameti!« Na občini so sicer načrtovali, da bodo s pridobljenim denarjem na hektar velikem zemljišču zgradili kanalizacijsko, električno in telekomunikacijsko omrežje ter posodobili vodovodni sistem in uredili javno razsvetljavo.

»Ponovno se bom poskušal pogovoriti z njimi,« je po burnem sestanku sklenil Prebilič in opozoril, da mora občina uloviti roke za končanje del, sicer bo že dobljeni denar izgubila. Kočevski župan je sicer prepričan, da nekdo od vaščanov namenoma prireja informacije, da bi podpihoval nestrpnost.