Na srečo zadnji makroekonomski podatki za največjo državo v regiji, Kitajsko, kažejo spodbudnejše znake kot nekaj mesecev nazaj. Glede na njeno vpetost v trgovinske tokove regije rastočih trgov se tako obeti posledično stabilizirajo tudi za druge države, ne le iz azijske regije, pač pa tudi izvoznice surovin, kot sta Brazilija in Rusija. Z izboljševanjem razmer v ZDA in dokaj stabilnim stanjem v Evropi popušča pritisk predvsem na države, ki se borijo s trgovinskim primanjkljajem in ki so v omenjenem obdobju tudi občutile največji prodajni pritisk s strani vlagateljev – Indijo, Indonezijo, Brazilijo, Turčijo in Južnoafriško republiko.

Občutni padci v preteklih mesecih ter še vedno solidni obeti gospodarske rasti redke vlagatelje že vodijo v previdno vračanje v regijo rastočih trgov, vendar imajo trenutni nakupi bolj pridih špekulacije kot pa dolgoročnejše naložbe. Tako bo ostalo vsaj do razjasnitve sirskega zapleta ter novih objav makroekonomskih podatkov, ki bi regijo vrnili na pot bolj robustne gospodarske rasti.