Športni pedagogi se zdaj sprašujejo, ali bodo od zdaj naprej v skladu z laično ministrovo odredbo pedagogi športa. Seveda pa diplomirani učitelj športne vzgoje ne more biti učitelj športa, ker je pojem šport terminološki znak za svetovni kulturni pojav z vrsto pojavnih oblik, za katere je potreben poseben študij.

Proti nasilni laični spremembi imena šolskega predmeta so pisno protestirale strokovno pristojne institucije: Fakulteta za šport, Zveza društev športnih pedagogov Slovenije in pristojni svetovalci Zavoda RS za šolstvo. Minister Gregor (najprej Lukšič, nato Turk in končno Pikalo) pa nič! Še odzivajo se ne na vloge in dopise. Samovšečnost in samozadostnost! Ostane le še upanje – nove volitve v državni zbor.

Silvo Kristan, Podkoren