Med podjetji, ki so izkazala dobre rezultate, je Pozavarovalnica Sava, ki je pred kratkim v celoti prevzela Zavarovalnico Maribor. Dobre rezultate je izkazala tako na ravni matične družbe kot na ravni skupine (prvo polletje ne vključuje celotne Zavarovalnice Maribor). Matična družba je sicer čiste prihodke od premij zmanjšala za odstotek, vendar je istočasno za prav toliko zmanjšala čiste odhodke za škode, obratovalne stroške pa je znižala kar za 7,6 odstotka, kar je na koncu povzročilo podvojitev čistega dobička na 9 milijonov evrov. Kombinirani količnik so izboljšali na 92,6 odstotka, naložbeni donos pa potrojili. Vse kaže, da bodo letos dosegli svoje ambiciozne načrte. Na ravni skupine je bilo načrtovanih več kot 30 milijonov evrov dobička, medtem ko so ga v prvem polletju ustvarili čez 19 milijonov evrov. Planirano pomeni ne samo 15-odstotno donosnost kapitala, pač pa tudi to, da bi družba, upoštevajoč trenutno ceno delnice 9,2 evra, izkazovala količnik PE v višini 5,1 in to po povečanju kapitala. Primerljive tuje zavarovalnice iz regije v povprečju izkazujejo PE v višini 8,5.

Solidne rezultate je izkazal tudi Petrol, saj je ob 7-odstotnem dvigu prihodkov povečal čisti dobiček za šest odstotkov, vseeno pa se je dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) zvišal le za odstotek. Tečaj delnic Petrola se kljub temu ni bistveno spremenil, tako da se že več mesecev giblje okrog 213 evrov. Trenutni kazalnik PE Petrola znaša 8,4, PE primerljivih podjetij iz regije pa 19,1. Po tem kazalniku je cenejši le OMV s 6,9.

Nasprotno je Gorenje izkazalo tri odstotke manjše prihodke, kar je krepko pod načrti, čeprav so iz temeljne dejavnosti izkazali majhno rast. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo EBITDA je bil skoraj 20 odstotkov manjši od lani, vendar vseeno nad načrti, saj je na to vplivala selitev proizvodnje iz Skandinavije v Slovenijo in naprej v Srbijo. Delnica je po objavi padla za pet odstotkov, na 4,1 evra.