Finančni minister Uroš Čufer je včeraj ob robu Strateškega foruma Bled povedal, da smo gospodarstvo v Sloveniji že dovolj obremenili z davki, in napovedal nove posege v javnem sektorju. »Ostaja nam še uvedba davka na nepremičnine, potem pa smo bolj ali manj prišli do položaja, ko bo glavnina za letos predvidenih ukrepov tudi dejansko sprejeta. Tisto, kar se bo dogajalo na konsolidaciji, se bo moralo dogajati na strani izdatkov v javnem sektorju,« je dejal Čufer.

Minister za notranje zadeve Gregor Virant nam je sporočil, da se s Čuferjem glede dodatne konsolidacije v javnem sektorju strinja, ni pa pojasnil, kako naj bi ta »konsolidacija« potekala. Na dodatno vprašanje, ali pomeni Čuferjeva izjava tudi napoved kršitve majskega dogovora s sindikati, v katerem se je vlada zavezala, da do konca prihodnjega leta ne bo več posegov v plače javnih uslužbencev, je zapisal, da so izdatki v javnem sektorju »mnogo širši pojem kot plače«. Prav tako pa je zavrnil možnost, da bi bilo manjšanje števila zaposlenih lahko večje od dogovorjenega, torej največ 1-odstotnega.

Da Čufer najverjetneje ni mislil samo na materialne stroške, ki so že dodobra postrgani, in da se vse resneje razmišlja o kršenju dogovora s sindikati, dokazuje Čuferjeva izjava iz konca julija za tednik Mladina, ko je prav tako dejal, da »davkov ni več smiselno zviševati«, obenem pa napovedal, da bo treba »koreniteje zarezati v plače javnih uslužbencev, socialne transferje, pokojnine«. Namere vlade do neke mere potrjuje tudi tedanja Virantova izjava, da dogovor sicer »načeloma velja«, vendar le, »če ne bo nobenih drastično spremenjenih okoliščin v državi«.

Štrukelj grozi s konfliktom

Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), je povedal, da je Čuferjeva potrditev julijske izjave sprožila med sindikati veliko zaskrbljenost. »Vlada lahko kakršne koli resne prihranke v javnem sektorju pridobi le pri plačah, ki predstavljajo v nekaterih dejavnostih tudi do 90 odstotkov vseh stroškov, ali pa pri dodatnem zmanjšanju števila zaposlenih. Oboje pa bi pomenilo kršitev dogovora s sindikati,« je dejal Štrukelj.

Sindikati bodo že danes zahtevali pojasnila od predsednice vlade Alenke Bratušek. »Če se bo izkazalo, da namerava vlada prekršiti dogovor, se to lahko konča le s konfliktom s sindikati in nepredvidljivimi posledicami za državo,« je opozoril Štrukelj.

Čufer pričakuje pozitivno oceno evropske komisije

Čufer je včeraj tudi povedal, da glede dosedanjih ukrepov Slovenije pričakuje pozitivno oceno evropske komisije. Od maja, ko je vlada v Bruselj poslala program stabilnosti, se je po njegovem mnenju zgodilo veliko stvari, večjih odstopanj od terminskega načrta pa kljub zastoju pri slabi banki in vzpostavitvi Slovenskega državnega holdinga po njegovem ni bilo.