Ti so namreč bili, kot so ugotovili na zavodu za gradbeništvo v Ljubljani (ZAG), večinoma izdelani iz polietilena in ne čistega polipropilena, kot je nalagal razpis. Prav tako zanje dobavitelj, podjetje Kovinoplastika Piskar MP iz Mengša v stečaju, katerega proizvodnjo je nasledilo podjetje Mapi pipe, ni imelo ustrezne tehnične dokumentacije, saj je jaškom poteklo slovensko tehnično soglasje (STS). Izvajalci in podizvajalci so se na odločbo pritožili in še minuli teden upali, da bodo zaplet rešili na sestanku v Ljubljani, ki ga je predlagal Pomgrad. Po njem so se vsi vpleteni, tudi predstavniki občine Muta kot soinvestitorke v projektu, v katerem sodelujejo še občine Vuzenica, Radlje ob Dravi, Selnica ob Dravi in Dravograd, zavili v molk, že naslednji dan pa so na Muti zabrneli stroji in delavci Pomgrada so jaške vendarle začeli izkopavati.

Na inšpektoratu so pojasnili le, da tako Riko kot SGP Pomgrad izvršujeta inšpekcijsko odločbo in odstranjujeta kanalizacijske jaške, ki sta jih vgradila v objekt brez ustreznih dokazil o skladnosti. A na Muti še zdaleč niso mirni. Zdaj se bojijo, da so se del lotili v ihti. »Zamenjava jaškov, s tehnične plati, zagotovo ne bo preprosta. In vprašanje je, če so izkopali že dovolj, da bodo lahko nove, ustrezne jaške kvalitetno spojili z že položenimi cevmi v zemlji, ki so toge, prostor pa zelo omejen. Če namreč to ne bo narejeno kakovostno, bi v prihodnosti lahko prihajalo tudi do defektov. Konkretno, fekalije, ki bodo potovale po teh jaških, bi lahko, če spoji ne bodo kvalitetni, na določenih mestih začele pronicati v zemljo. Zato bi tisti, ki so zagrešili napako, morali narediti načrt sanacije, ga predstaviti županu in zagotoviti, da bodo delo drugič opravili brezhibno. Ne nazadnje bo občina za projekt odštela okoli 10 milijonov evrov in ima pravico izvajalcem gledati pod prste,« trdijo naši viri, ki se ne želijo izpostavljati.

Ljudje se bojijo, da bo razkopano vse do pomladi

Kot še zatrjujejo, pa to morda sploh ni samo problem občine Muta, temveč je ta nepomembna občina le vrh ledene gore. »Veliko projektov gradnje kanalizacije je bilo po Sloveniji doslej že sofinanciranih z evropskim denarjem. In zanimivo bi bilo izvedeti, kje so cevi in jaške dobavljali isti proizvajalci oziroma dobavitelji kot pri nas,« pravi eden naših sogovornikov. A kjer ni tožnika, ni sodnika. Drugje se v to nihče ni poglabljal, na Muti pa se je zalomilo. Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje so nam pojasnili, da podatkov o tem, v katerih občinah so pri podobnih projektih, sofinanciranih z denarjem iz kohezijskih skladov EU, sodelovali isti izvajalci, podizvajalci in dobavitelji, nimajo, saj pogodbe z izvajalci podpisujejo izključno občine, ki projekte naročajo in tudi plačujejo in so po končanih investicijah upravičene do povračila denarja iz EU. Prav tako so občine tiste, ki podpišejo pogodbe za nadzor nad izvedbo projekta.

A je prav nadzor, kot kaže, v tem projektu zatajil. »V tem primeru tisti, ki so za to plačani, vsekakor niso opravili svojega dela,« so kritični na Muti, kjer so ljudje jezni in zaskrbljeni, saj ne vedo, kdaj bodo delavci začeli vkopavati nove jaške, vse dotlej pa bo seveda spet vse razkopano. Glede na to, da se bližata jesen in zima, se mnogi bojijo, da bo razkopano vse do pomladi. Župan Boris Kralj jezo ljudi razume, a pravi, da tudi njega o tem, kdaj bodo dela končana, ni obvestil nihče. »Dejansko smo se na sestanku dogovorili drugače, zato sem bil nemalo presenečen, ko so nas obvestili, da bodo jaške vendarle izkopali. Zelo verjetno so ocenili, da bo škoda manjša, če bodo spoštovali odločbo inšpektorice, da morajo jaški do konca avgusta biti izkopani,« meni Kralj. Če bi namreč še čakali, bi lahko izvajalce doletela tudi izvršba. To pomeni, da bi inšpektorica izkop naložila nekomu tretjemu, nastali stroški pa bi bremenili Pomgrad in Riko. Iz Pomgrada odgovora na vprašanje, kdaj bodo začeli v zemljo vkopavati nove jaške in kdaj predvidevajo, da bodo dela končali, nismo dobili.