»V zadnjih letih se je število prebivalcev zmanjšalo tudi zaradi težav s pitno vodo. Nekaj ljudi, s katerimi smo pred petimi leti prav za ta projekt podpisali služnostne pogodbe, se je odselilo, nekaj pa jih je že umrlo. Zdaj nas tukaj živi le še nekaj manj kot 800,« pojasnjuje Krajnčan in upa, da se bo trend izseljevanja vendarle ustavil in da se bodo s pitno vodo razširile tudi možnosti za razvoj turizma, zlasti za Dobrino, ki je znana po izvoru zdravilne vode.

Če bo šlo vse po načrtih, bodo v Loki pri Žusmu čez leto dni imeli nekaj več kot 22 kilometrov novega cevovoda in med drugim pet črpališč vode in šest vodohranov. Priključeni bodo na nov vodni vir, tako da bodo imeli zagotovljeno zdravstveno ustrezno pitno vodo. S projektom, ki bo stal 2,7 milijona evrov, pa po besedah župana Diacija ne bodo rešili samo problem v Loki pri Žusmi, temveč bodo lahko zagotovili boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo skoraj 14.000 občanom občine Šentjur. »Vodni vir Loka pri Žusmu je namreč izjemno pomemben z vidika vodnih zalog in vodovodne oskrbe, vendar doslej ni bil dovolj izkoriščen. Pozitivne posredne učinke lahko pričakujemo tudi na področju turizma, vrednosti nepremičnin, estetski vrednosti in pri rekreacijskih možnosti,« zadovoljno našteva župan.

Projekt je samo del 20,3 milijona evrov vredne naložbe v oskrbo s pitno vodo v porečju Sotle, ki ga bosta v glavnem financirali evropski kohezijski sklad in država, nekaj več kot tretjino pa bo šlo iz občinskih proračunov. S projektom, ki naj bi bil končan do konca leta 2015, bodo že obstoječim uporabnikom zagotovili boljšo oskrbo s pitno vodo, dodatno pa bodo v sistem lahko priključili še 1115 novih uporabnikov iz šestih občin Obsotelja in Kozjanskega. gm