Center je svoje ugotovitve predstavil na podlagi študije 786 francoskih kolesarjev, ki so od leta 1947 vsaj enkrat končali dirko po Franciji. Do zdaj jih je umrlo 206, v primerjavi s preostalo francosko populacijo pa so povprečno živeli 6,3 leta dlje kot drugi. Stopnja smrtnosti v določenem obdobju je 41 odstotkov manjša kot pri drugih Francozih. Stopnja umrljivosti od raka in bolezni dihal je pri kolesarjih manjša za 44 oziroma 72 odstotkov, stopnja umrljivosti od bolezni srca pa je manjša za okoli 30 odstotkov.

Vsekakor bo za potrditev teh ugotovitev potreben čas. Doping namreč v 50. in 60. letih še ni bil tako razširjen, tako da bodo raziskave v prihodnosti lahko pokazale tudi drugačne rezultate. Sicer pa strokovnjaki ugotavljajo, da sta glavna razloga za daljše življenje kolesarjev dva. Po raziskavi namreč ugotavljajo, da večina tekmovalnih kolesarjev, potem ko konča kariero, nadaljuje s športnimi aktivnostmi, prav tako pa zelo malo kolesarjev kadi oziroma uživa druge opojne substance.

Rezultate raziskave bodo danes predstavili na kardiološkem kongresu v Amsterdamu.