Potem ko je nadzorni svet Luke Koper pod vodstvom Dina Klobasa 26. avgusta na čelo Luke Koper imenoval Gašparja Gašparja Mišiča, je Slovenska odškodninska družba (Sod) na upravo Luke Koper naslovila zahtevo za čim prejšnji sklic skupščine. Na njej naj bi zamenjali vseh šest članov nadzornega sveta, vključno s predstavnikom občine.

Menjavi nadzornikov pa nasprotujejo koprski mestni svetniki, ki so danes soglasno potrdili sklep, s katerim od vlade zahtevajo, da spoštuje zakonske okvire korporativnega upravljanja podjetij v državni lasti, vlogo zaposlenih in lokalnega okolja pri prihodnjem razvoju družbe ter spremeni svoj podcenjevalni in nespoštljiv odnos, poročata televiziji.

Skupščina z navadno večino izvoli šest članov nadzornega sveta

Nadzorni svet Luke Koper namreč sestavlja devet članov, skupščina pa z navadno večino izvoli šest članov nadzornega sveta kot predstavnike kapitala. Enega od članov nadzornega sveta lahko v izvolitev predlaga občina oz. občine, na območju katerih leži kopenski del območja pristanišča.

Koprsko občino v nadzornem svetu sedaj zastopa Sabina Mozetič, vendar pa uprava Soda skupščini Luke Koper predlaga njeno razrešitev, pri tem pa med kandidati za nove člane nadzornega sveta ne predlaga nobenega predstavnika lokalne skupnosti.

Sod, ki do oblikovanja državnega holdinga upravlja s kapitalskimi naložbami države, predlaga razrešitev sedanjih predstavnikov kapitala v nadzornem svetu, poleg Mozetičeve tudi Dina Klobasa, Nikolaja Abrahamsberga, Vinka Možeta, Andreja Godca in Jordana Kocjančiča.

Po predlogu Soda naj bi na skupščini, ki bo predvidoma v začetku oktobra, za nadzornike za mandatno obdobje štirih let izvolili predsednika uprave Soda Tomaža Kuntariča ter člana uprave Mateja Runjaka in Mateja Pirca. Predlagani so še Dragomir Kolman, Mitja Svoljšak in Matej Lovšin Herič, ki prav tako prihajajo iz Soda.

Popovič: Občina je ogorčena zaradi Sodovega odnosa do lokalne skupnosti

Koprski župan Boris Popovič je sicer danes nadzornikom Soda poslal tudi dopis, v katerem je ponovil, da je občina ogorčena zaradi Sodovega odnosa do lokalne skupnosti. "Luka Koper in Mestna občina Koper oz. mesto Koper sta nerazdružljiva celota, njun razvoj je bil vselej prepleten in medsebojno odvisen," je poudaril.

Zapisal je, da v občini zato ne bodo dovolili, da Sod kot proceduralni predstavnik države poseže v statutarno strukturo podjetja. "Ne bomo dovolili, da nam ugrabite še ta majhen delež v odločanju pri upravljanju Luke Koper, ki ga imamo," je poudaril.