Predsednik SLS Franc Bogovič je na današnji novinarski konferenci ocenil, da bi ministrstvo za zdravje moralo pred pripravo zdravstvene reforme sprejeti standarde in normative ter mrežo javne zdravstvene službe.

Sicer pa so v stranki ostro proti centralizaciji. Po njihovem mnenju predlog zakona prikrito zmanjšuje vlogo primarne dejavnosti, saj da s tem "kratko potegne podeželje". Po mnenju stranke bi bilo treba primarno dejavnost kvečjemu krepiti.

Podpredsednica SLS in predsednica strokovno-operativnega odbora za zdravje pri SLS Olga Franca meni, da je predlog zakona tudi večkrat kontradiktoren. Po njenem mnenju ni treba, da je zakon na nekaterih področjih tako podroben, saj se ga s tem le obremenjuje, več stvari pa bi bilo moč urediti v podzakonskih aktih.

V stranki so tudi proti poseganju v pravila koncesionarjev, ki že imajo pridobljeno koncesijo. So pa za večji nadzor nad koncesionarji, pa tudi nad javno zdravstveno službo. V zakonu tako podpirajo ustanovitev posebne agencije za nadzor zdravstva, hkrati podpirajo ustanovitev notranjih revizijskih služb znotraj posameznih zdravstvenih zavodov.

Po mnenju France bi bilo dopolnilno zdravstveno dejavnost, kot jo opredeljuje predlog zakona, bolje opredeliti kot tržno dejavnost. Meni, da zakon ne opredeljuje dovolj financiranja zdravstva. Kritični so tudi do tega, da zakon bistveno zmanjšuje vlogo plačnika zdravstvenih storitev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prav tako pogrešajo ureditev, da bi denar sledil bolniku.

Sicer pa Franca meni, da slovensko zdravstvo ni v tako slabi kondiciji, kot se ga predstavlja. Vseeno pa ministra Gantarja pozivajo, naj pripravi ukrepe za reševanje zdravstvene blagajne. Nudenje posojil bolnišnicam iz državne zakladnice namreč po njihovem mnenju ne rešuje težav, pač pa samo ustvarja novo proračunsko luknjo.